WGA verzekering voor eigenrisicodragen


Grafiek dekking Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
Ontrafel de WGA wirwar
Meer informatie

Voor MKB bedrijven

Voor grote bedrijven


Van WGA naar werk: acht tips om werknemers te stimuleren

Hoewel de WGA méér werken financieel beloont, hebben werkgevers in de praktijk vaak moeite om gedeeltelijk arbeidsongeschikten hiertoe te stimuleren. Toch is er nog veel mogelijk. Acht praktische tips voor positieve stimulering.

Geldstromen arbeidsongeschiktheid: van inzicht naar besparing

Onderzoek toont aan dat het inzicht in geldstromen rond ziekte en arbeidsongeschiktheid in veel organisaties voor verbetering vatbaar is. Veel werkgevers hebben amper zicht op de omvang van hun schadelast en kostenrisico’s. Dit gaat ten koste van de ruimte om te ondernemen. Goed risicomanagement sociale zekerheid kan grote besparingen opleveren.