Uw premie

Als eigenrisicodrager voor de WGA betaalt u geen gedifferentieerde WGA-premie aan UWV. Kiest u voor de WGA verzekering voor eigenrisicodragers van Delta Lloyd? Dan betaalt u ons wel een verzekeringspremie. Daarnaast brengen wij de kosten in rekening van een deel van de diensten waar u gebruik van maakt.

Verzekeringspremie

Voor de WGA verzekering voor eigenrisicodragers betaalt u een verzekeringspremie. De premie wordt uitgedrukt in een percentage van de loonsom die u bij Delta Lloyd hebt verzekerd. De premie die u betaalt is standaard afhankelijk van de sector waartoe uw bedrijf behoort, de samenstelling van uw personeelsbestand en uw schadehistorie. Heeft uw bedrijf een gemaximeerde SV-loonsom van maximaal € 2.500.000? Dan betaalt u een sectorpremie als:

 • uw bedrijf is ingedeeld in één van de sectoren die in het sectoroverzicht staan, en;
 • in uw bedrijf maximaal 30% van de gemaximeerde SV loonsom betrekking heeft op flexwerkers (werknemers met een tijdelijk dienstverband, oproepkrachten en provisie-, en thuiswerkers), en;
 • waarbij op de datum van ondertekening van het aanvraagformulier maximaal één persoon:
  1. langer dan 6 maanden ziek is; of
  2. na 31 december 2011 ingestroomd is in de WIA (WGA en IVA); of
  3. na 31 december 2011 minder dan 35% arbeidsongeschikt (<35%- WIA) is.

WGA ondersteuning en begeleiding

Delta Lloyd vergoedt de kosten voor de volgende WGA ondersteuning:

 • Beoordelen arbeidsmogelijkheden en kans op WGA-instroom door gekwalificeerde casemanager, inclusief rapportage en advies. 
  Kiest u voor uw eigen gekwalificeerde casemanager via uw eigen bedrijf, diensverlener of verzekeringsadviseur? Dan vergoeden wij tot maximaal €200,- exclusief BTW.
 • Beoordelen kans op succesvol bezwaar tegen WGA-beschikking UWV.
 • Beoordelen kans op WGA herbeoordeling UWV bij wijziging in persoonlijke situatie.
 • Uitzetten en coördineren WGA bezwaar of herbeoordeling.
 • Afgeven garantieverklaring aan Belastingdienst voor eigenrisicodragen WGA.

Niet inbegrepen zijn de kosten voor het begeleidingstraject in de 1e twee jaar en na WGA instroom vanaf het 3e tot (maximaal) 12e jaar. U ontvangt op basis van het advies van de casemanager een offerte. U beslist zelf of u dit door hem wil laten uitvoeren of via een eigen dienstverlener. 

Juridische ondersteuning

Delta Lloyd vergoedt de volgende juridische kosten:
 • Kosten voor het verhalen van kosten op eventuele derden als die aansprakelijk zijn voor de ziekte of arbeidsongeschiktheid van uw werknemer, op basis van het zogenaamde regresrecht.
 • Kosten voor aanvragen maatregelen tegen (ex-) werknemers die onvoldoende meewerken aan hun re-integratie.
 • De juridische kosten als u zich moet verweren tegen het bezwaar of beroep van een (ex) werknemer.

Inzicht in geldstromen en kostenrapportage

Kosten op aanvraag.

Medefinanciering

Delta Lloyd vergoedt tot 50% van de kosten van de geadviseerde re-integratie activiteiten per dossier. De maximale vergoeding is € 5.000 per dossier (exclusief BTW, reiskosten worden niet vergoed).