Ondersteuning en uitvoering.

U weet als geen ander wat uw bedrijf nodig heeft. Daarom bieden wij u op het gebied van ondersteunende dienstverlening graag zo veel mogelijk keuzevrijheid. Wij werken hiervoor samen met professionele dienstverleners. Deze dienstverleners beschikken over uitgebreide kennis van de sociale zekerheid en WGA. U beslist zelf van welke diensten u gebruik wilt maken en welke u liever onder eigen regie wilt uitvoeren. 

Standaard bieden zij de volgende diensten:

  • Gekwalificeerd casemanagement
  • Maximale focus op beheersing WGA kosten
  • Extra vergoeding re-integratiekosten
  • Professioneel risicomanagement sociale zekerheid
  • Scherp sanctiebeleid, zorgvuldige Bezwaar & beroep procedure werknemer
  • Dienstverlening Ziektewet voor eigenrisicodragers

Uw voordelen


Gekwalificeerd casemanagement

Voor de begeleiding van langdurig zieke en arbeidsongeschikte werknemers kunt u kiezen om u te laten ondersteunen door een externe gekwalificeerde casemanager. Deze kunt u via Delta Lloyd inschakelen. De casemanager beoordeelt na 26 weken ziekte de arbeidsmogelijkheden en de kans dat de werknemer arbeidsongeschikt wordt verklaard. Vervolgens brengt hij advies uit over een passend vervolgtraject. Dit kunt u desgewenst ook door hem laten uitvoeren. U zet hem dan in naast uw eigen casemanager, die u volgens de Wet verbetering poortwachter na 6 weken moet aanstellen. Is dit een leidinggevende? Dan profiteert die van de specifieke kennis van de professionele casemanager. Tegelijkertijd hebt u zo altijd een second opinion op het dossier. 

Komt een werknemer desondanks toch in de WGA? Dan kan de casemanager het begeleidingstraject voor u voortzetten. Ook als de werknemer bij u uit dienst is.

Wilt u liever zelf of via uw verzekeringsadviseur een casemanager inschakelen? Dat kan zolang deze volledig gekwalificeerd is. Hieronder verstaan wij iedere casemanager die een opleiding heeft afgerond tot Crov (Casemanager regie op verzuim) of Rccm (Register case- en care manager), en staat ingeschreven bij de RNVC (Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en Care managers).

Maximale focus op beheersing WGA kosten

De Delta Lloyd Inkomensspecialist neemt extra werk voor u uit handen waarvan vaststaat dat uitvoering door specialisten sterk de kans op kostenbesparingen vergroot. Zo tekent hij namens u beroep en bezwaar aan tegen een WGA-beschikking waarin een uitkering ten onrechte aan u wordt doorbelast. Daarnaast vraagt hij voor u een herbeoordeling aan als de situatie van de werknemer dusdanig is gewijzigd dat hij mogelijk geen recht meer heeft op een WGA- uitkering. Ook verhaalt hij namens u kosten op eventuele derden als die aansprakelijk zijn voor de ziekte of arbeidsongeschiktheid van uw werknemer, op basis van het zogenaamde regresrecht.

Extra vergoeding re-integratiekosten

Delta Lloyd werkt ook met u samen om de directe kosten van re-integratie en WGA-instroom te beperken. Wij belonen re-integratie-inspanningen die u zelf doet met een extra vergoeding voor re-integratiekosten. U kunt die aanvragen via de casemanager.

Scherp sanctiebeleid, zorgvuldige Bezwaar & beroep procedure werknemer

Als eigenrisicodrager voor de WGA kunt u maatregelen nemen tegen (ex)werknemers die onvoldoende meewerken aan hun re-integratie. U mag zo’n werknemer bijvoorbeeld minder uitkering geven. Wij kunnen u hierbij adviseren en ondersteunen. Als u gebruikmaakt van deze dienstverlening, vergoeden wij ook de kosten.
Is een werknemer het niet eens met uw beslissing? Dan kan hij bezwaar maken. Bij de WGA moet u hiervoor apart een procedure voor Bezwaar & beroep inrichten. Dit kunt u zelf doen of bij ons uitbesteden. In het laatste geval vergoeden wij de juridische kosten als u zich tegen het bezwaar van een werknemer moet verweren.

Professioneel risicomanagement sociale zekerheid

Onze ervaring is dat veel bedrijven nog winst kunnen boeken op het gebied van risicomanagement sociale zekerheid. Onderzoek dat wij hiernaar lieten uitvoeren toont aan dat werkgevers de financiële risico’s van ziekte en arbeidsongeschiktheid vaak niet scherp hebben. Maar ook dat zij nogal eens kansen missen om hierop te besparen. Dat begrijpen wij heel goed, want de sociale zekerheid is ingewikkeld. Goed risicomanagement is hierdoor werk voor specialisten en die heeft lang niet iedere werkgever in huis. Samen met uw verzekeringsadviseur kunnen wij u helpen om uw inzicht te vergroten en uw beleid aan te scherpen. Zo weet u precies van welke ingrepen u de grootste opbrengst mag verwachten. En kunt u dus gericht investeren.

Dienstverlening Ziektewet voor Eigenrisicodragers

Zoals u hierboven hebt kunnen lezen, stellen wij bij verzekering van eigenrisicodragen voor de WGA de voorwaarde dat u ook eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet. We gaan ervan uit dat u voor dit risico geen verzekering nodig hebt. Wel kunt u uw WGA ERD verzekering uitbreiden met dienstverlening voor werknemers die ziek uit dienst gaan en in de Ziektewet terechtkomen. Wij ondersteunen u dan naar behoefte bij efficiënte uitvoering van het eigenrisicodragerschap. We kunnen bijvoorbeeld de vaststelling van het recht op en de hoogte en duur van Ziektewet-uitkeringen verzorgen en de volledige uitkeringsadministratie. Of ondersteuning bieden bij instroompreventie of de re-integratie tijdens de uitkeringsperiode. U betaalt zelf de Ziektewet-uitkeringen aan uw ex-werknemers.

Lees meer over de mogelijkheden.

Overzicht dienstverlening en ondersteuning

Activiteit

Beoordelen arbeidsmogelijkheden en kans op WGA instroom door gekwalificeerde casemanager na 26 weken ziekte. Inclusief rapportage en advies (=second opinion)
Gekwalificeerd casemanagement via Delta Lloyd of via eigenbedrijf of via verzekeringsadviseur
Organisatie vervolgtraject in de eerste twee ziektejaren
Gekwalificeerd casemanagement via Delta Lloyd of via eigenbedrijf of via verzekeringsadviseur
Begeleiding na WGA-instroom (vanaf 3e jaar tot en met (maximaal) 12e jaar
Gekwalificeerd casemanagement via Delta Lloyd of via eigenbedrijf of via verzekeringsadviseur
Beoordelen kans op succesvol bezwaar tegen WGA-beschikking van UWV
Vinkje
Beoordelen kans op herbeoordeling UWV bij wijziging in persoonlijke situatie
Vinkje
Uitzetten en coördineren bezwaar of herbeoordeling
Vinkje
Juridische ondersteuning
Regresrecht
Sanctiebeleid
Bezwaar- & beroepsprocedure werknemer
Vergoeding re-integratiekosten
Vinkje
Inzicht in geldstromen en kostenrapportage (risicomanagement sociale zekerheid)
Op aanvraag
Afgeven garantieverklaring aan Belastingdienst voor WGA eigenrisicodragen
Vinkje