WGA verzekering voor eigenrisicodragers

Voor grote bedrijven vanaf 100 werknemers

Als een van uw werknemers instroomt in de WGA, bent u tot 10 jaar verantwoordelijk voor zijn uitkering. Dit geldt zelfs als hij eerst in de Ziektewet is beland en dus allang bij u uit dienst is. U bekostigt de uitkering via de WGA-premie en bent standaard verzekerd bij UWV. Deze instantie regelt dus ook de re-integratie, waardoor u zeer beperkt grip hebt op de uitvoering van de re-integratie en de kosten. Het kan ook anders: door eigenrisicodrager te worden voor de WGA, neemt u zélf de regie. Het financiële risico kunt u vervolgens bij ons onderbrengen. Met onze WGA-verzekering voor eigenrisicodragers beschikt u meteen ook over de mogelijkheid om u naar behoefte te laten ondersteunen bij risico- en casemanagement en de uitvoering van het eigenrisicodragerschap.

Grafiek dekking Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
Ontrafel de WGA wirwar
  • Efficiënte uitvoering
  • Gekwalificeerd casemanagement
  • Risicomanagement sociale zekerheid

Als eigenrisicodrager beheerst u zélf de kosten

Bij eigenrisicodragen betaalt u, in plaats van een gedifferentieerde UWV-premie, zelf de kosten van de uitkeringen. Hier staat tegenover dat u de vrijheid hebt om de re-integratie naar eigen inzicht vorm te geven. En dus ook zelf kunt bepalen hoe u de kosten wilt beheersen. Het financiële risico mag u volgens de wet ook zelf dragen, maar in de praktijk is het voor de meeste werkgevers wenselijk om hier een verzekering voor af te sluiten.

Bij onze verzekering hebt u alle touwtjes in handen

Met de WGA verzekering voor eigenrisicodragers van Delta Lloyd verkleint u in de eerste plaats de financiële risico’s van eigenrisicodragen. Bij instroom in de WGA betalen wij de uitkering van zowel vaste als flex werknemers. Daarnaast helpen we u graag om de kosten te beïnvloeden, door u te ondersteunen bij re-integratie, risicomanagement en uitvoering van de taken die bij het eigenrisicodragerschap horen. Hierbij hebt ú alle touwtjes in handen: u bepaalt zelf van welke diensten u gebruik wilt maken en wat u liever zelf doet of elders uitbesteedt.

Uw voordelen

uitvoering-icoon

Wij kunnen u ondersteunen bij efficiënte uitvoering van uw eigenrisicodragerschap voor de WGA. Inclusief uitvoering van Beroep & bezwaar en het aanvragen van herbeoordelingen.

Casemanager3-icoon

U kunt naar behoefte terugvallen op ondersteuning door externe en gekwalificeerde casemanagers. Zij zijn gespecialiseerd in de begeleiding van langdurig zieke en arbeidsongeschikte werknemers. Schakelt u liever een eigen casemanager in of die van uw verzekeringsadviseur? Dat kan als deze volledig gekwalificeerd is.

risicomanagement-icoon

Wij kunnen u helpen om de verzuimstructuur in uw bedrijf inzichtelijk te maken en risico’s gericht te managen. Waar zitten uw kosten en knelpunten, nu en in de toekomst? Waar kunt u uw beleid of aanpak aanscherpen? Welke investeringen moet u doen, en welke opbrengsten staan daar tegenover?

Spelregel: eigenrisicodrager voor de Ziektewet

Wilt u de WGA-verzekering voor eigenrisicodragers aanvragen? Dan stellen wij als voorwaarde dat u ook eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet. Wij vinden het namelijk belangrijk dat u zelf grip hebt op de instroom vanuit deze regeling in de WGA. Dit betekent echter nog niet dat u ook zelf alle taken moet doen die bij het eigenrisicodragerschap horen. De re-integratie en uitvoering van het eigenrisicodragerschap kunt u desgewenst aan ons uitbesteden. Ook op dit punt hebt ú dus alle touwtjes in handen.

Werkgeverslasten meeverzekerd

Als u daar behoefte aan hebt, kunt u bij ons extra werkgeverslasten meeverzekeren. Bijvoorbeeld het werkgeversdeel van de pensioenpremie. Meeverzekeren is mogelijk tot 20% van de loonsom.

Regelgemak: uw eigen digitale omgeving

Inkomensverzekeringen die u bij ons afsluit, kunt u inzien en beheren in uw eigen digitale omgeving: Mijn Delta Lloyd. Dit online kanaal is 24 uur per dag en 7 dagen in de week beschikbaar. Ook geeft u hier snel en eenvoudig de gegevens door voor de jaarlijkse aanpassing van uw verzekeringen.