Uw premie


Verzekeringspremie

U betaalt apart een premie voor de:

 • de Ziekteverzuimverzekering Conventioneel plus Ziektewet verzekering voor eigenrisicodragers
 • de WGA verzekering voor eigenrisicodragers

Ziekteverzuimverzekering Conventioneel plus Ziektewet verzekering voor eigenrisicodragers

Voor de Ziekteverzuimverzekering Conventioneel betaalt u een premie die afhankelijk is van de sector waartoe uw bedrijf behoort, de samenstelling van uw personeelsbestand, uw ziekteverzuimpercentage en de keuzes die u maakt ten aanzien van de dekking.

Voor de Ziektewetverzekering voor eigenrisicodragers betaalt u een opslag op de Ziekteverzuimverzekering. 

WGA verzekering voor eigenrisicodragers

Voor de WGA-verzekering voor eigenrisicodragers betaalt u een sectorpremie als:

 • uw bedrijf een gemaximeerde SV-loonsom heeft van maximaal € 2.500.000, en;
 • uw bedrijf is ingedeeld in één van de sectoren die in het sectoroverzicht staan, en;
 • in uw bedrijf maximaal 30% van de gemaximeerde SV loonsom betrekking heeft op flexwerkers (werknemers met een tijdelijk dienstverband, oproepkrachten en provisie-, en thuiswerkers), en;
 • waarbij op de datum van ondertekening van het aanvraagformulier maximaal één persoon:
  1. langer dan 6 maanden ziek is; of
  2. na 31 december 2011 ingestroomd is in de WIA (WGA en IVA); of
  3. na 31 december 2011 minder dan 35% arbeidsongeschikt (<35%- WIA) is.

Is het bovenstaande niet op u van toepassing? Dan is de premie afhankelijk van de sector waartoe uw bedrijf behoort en de samenstelling van uw personeelsbestand.

Verzuim en re-integratie dienstverlening

Naast een verzekeringspremie betaalt u (deels) de kosten voor de verzuim- en re-integratie dienstverlening aan de arbodienst van uw keuze. U kunt kiezen uit de 12-jaarsdienstverlening van ArboNed of Richting. Alle modules binnen deze dienstverlening zijn inbegrepen in de totaaloplossing. De tarieven voor de modules worden jaarlijks opnieuw vastgesteld.

ArboNed 12-jaars dienstverlening

 • Module StartGarant; begeleiding 1e twee jaar.
  U betaalt een basisbedrag voor registratie en beschikbaarheid. De activiteiten worden achteraf in rekening gebracht. Kosten €27,50,- per werknemer per jaar.

 • Module TopGarant: begeleiding 1e twee jaar.
  U betaalt een bedrag per werknemer per jaar voor een groot deel van de activiteiten. Kosten €102,- per werknemer per jaar.

 • Module FlexGarant: begeleiding flex werknemers ziek uit dienst.
  U betaalt een bedrag per werknemer per jaar voor een groot deel van de activiteiten. Kosten €12,50,- per werknemer per jaar.

 • Module WGAGarant: WGA-begeleiding na 3e jaar tot (maximaal) 12 jaar.
  De activiteiten worden achteraf op verrichtingenbasis in rekening gebracht.

 • Module WGA-risicoscan, 26e, 42e en 60e week.
  Delta Lloyd vergoedt deze kosten volledig.

Bekijk hier de volledige 12-jaars dienstverlening van ArboNed inclusief tarieven. 

Richting 12-jaars dienstverlening

 • Module All-in Gezond en Actief inclusief Ziektewet: begeleiding eerste twee jaar plus begeleiding flex werknemers ziek uit dienst.
  U betaalt een bedrag per werknemer per jaar voor een groot deel van de activiteiten. Kosten €113,50,- per werknemer per jaar.

 • Module Re-integratieplan: begeleiding na 3e jaar tot (maximaal) 12 jaar.
  De activiteiten worden achteraf op verrichtingenbasis in rekening gebracht.

 • Module risicokans WGA, 26e, 42e en 78e week. Delta Lloyd vergoedt deze kosten volledig.

Bekijk hier de volledige 12-jaars dienstverlening van Richting inclusief tarieven.

Ziektewet-uitkeringsadministratie

Delta Lloyd vergoedt de kosten voor de uitvoering van de uitkeringsadministratie door SV Pay. Dit zijn de kosten voor:

 • Vaststelling recht, duur en hoogte uitkering.
 • Het voeren van de uitkeringsadministratie.
 • Aanvragen, verwerken en beoordelen beschikkingen UWV.
 • Het verstrekken van periodieke managementinformatie aan Delta Lloyd.      

Delta Lloyd WGA diensten

De Delta Lloyd WGA diensten zijn inbegrepen in de verzekering. Het gaat om de volgende diensten:

 • Beoordelen kans op succesvol bezwaar tegen WGA-beschikking UWV.
 • Beoordelen kans op WGA herbeoordeling UWV bij wijziging in persoonlijke situatie.
 • Uitzetten en coördineren WGA bezwaar of herbeoordeling.

Juridische ondersteuning

Delta Lloyd vergoedt de volgende juridische kosten:

 • Kosten voor het verhalen van kosten op eventuele derden als die aansprakelijk zijn voor de ziekte of arbeidsongeschiktheid van uw werknemer, op basis van het zogenaamde regresrecht.
 • Kosten voor aanvragen maatregelen tegen (ex-) werknemers die onvoldoende meewerken aan hun re-integratie.
 • De juridische kosten als u zich moet verweren tegen het bezwaar of beroep van een (ex) werknemer.   

Medefinanciering re-integratie

Delta Lloyd vergoedt de kosten van de geadviseerde re-integratie activiteiten.

 • Eerste twee jaar:
  Tot 50% van de kosten per dossier. De maximale vergoeding is € 5.000 per dossier (exclusief BTW, reiskosten worden niet vergoed).
 • Tweede tot twaalfde jaar:
  Tot 50% van de kosten per dossier. De maximale vergoeding is € 5.000 per dossier (exclusief BTW, reiskosten worden niet vergoed).