Uw premie


Verzekeringspremie

U betaalt apart een premie voor de:

 • de Ziekteverzuimverzekering Conventioneel plus Ziektewet verzekering voor eigenrisicodragers
 • de WGA verzekering voor eigenrisicodragers

Ziekteverzuimverzekering Conventioneel plus Ziektewet verzekering voor eigenrisicodragers

Voor de Ziekteverzuimverzekering Conventioneel betaalt u een premie die afhankelijk is van de sector waartoe uw bedrijf behoort, de samenstelling van uw personeelsbestand, uw ziekteverzuimpercentage en de keuzes die u maakt ten aanzien van de dekking.

Voor de Ziektewetverzekering voor eigenrisicodragers betaalt u een opslag op de Ziekteverzuimverzekering. 

WGA verzekering voor eigenrisicodragers

Voor de WGA-verzekering voor eigenrisicodragers betaalt u een sectorpremie als:

 • uw bedrijf een gemaximeerde SV-loonsom heeft van maximaal € 2.500.000, en;
 • uw bedrijf is ingedeeld in één van de sectoren die in het sectoroverzicht staan, en;
 • in uw bedrijf maximaal 30% van de gemaximeerde SV loonsom betrekking heeft op flexwerkers (werknemers met een tijdelijk dienstverband, oproepkrachten en provisie-, en thuiswerkers), en;
 • waarbij op de datum van ondertekening van het aanvraagformulier maximaal één persoon:
  1. langer dan 6 maanden ziek is; of
  2. na 31 december 2011 ingestroomd is in de WIA (WGA en IVA); of
  3. na 31 december 2011 minder dan 35% arbeidsongeschikt (<35%- WIA) is.

Is het bovenstaande niet op u van toepassing? Dan is de premie afhankelijk van de sector waartoe uw bedrijf behoort en de samenstelling van uw personeelsbestand.

Verzuim en re-integratie dienstverlening

Naast een verzekeringspremie betaalt u (deels) de kosten voor de verzuim- en re-integratie dienstverlening aan de arbodienst van uw keuze. U kunt kiezen uit de 12-jaarsdienstverlening van ArboNed of Richting. Alle modules binnen deze dienstverlening zijn inbegrepen in de totaaloplossing. De tarieven voor de modules worden jaarlijks opnieuw vastgesteld.

ArboNed 12-jaars dienstverlening

 • Module StartGarant; begeleiding 1e twee jaar.
  U betaalt een basisbedrag voor registratie en beschikbaarheid. De activiteiten worden achteraf in rekening gebracht. Kosten €27,50,- per werknemer per jaar.

 • Module TopGarant: begeleiding 1e twee jaar.
  U betaalt een bedrag per werknemer per jaar voor een groot deel van de activiteiten. Kosten €102,- per werknemer per jaar.

 • Module FlexGarant: begeleiding flex werknemers ziek uit dienst.
  U betaalt een bedrag per werknemer per jaar voor een groot deel van de activiteiten. Kosten €12,50,- per werknemer per jaar.

 • Module WGAGarant: WGA-begeleiding na 3e jaar tot (maximaal) 12 jaar.
  De activiteiten worden achteraf op verrichtingenbasis in rekening gebracht.

 • Module WGA-risicoscan, 26e, 42e en 60e week.
  Delta Lloyd vergoedt deze kosten volledig.

Bekijk hier de volledige 12-jaars dienstverlening van ArboNed inclusief tarieven. 

Richting 12-jaars dienstverlening

 • Module All-in Gezond en Actief inclusief Ziektewet: begeleiding eerste twee jaar plus begeleiding flex werknemers ziek uit dienst.
  U betaalt een bedrag per werknemer per jaar voor een groot deel van de activiteiten. Kosten €113,50,- per werknemer per jaar.

 • Module Re-integratieplan: begeleiding na 3e jaar tot (maximaal) 12 jaar.
  De activiteiten worden achteraf op verrichtingenbasis in rekening gebracht.

 • Module risicokans WGA, 26e, 42e en 78e week. Delta Lloyd vergoedt deze kosten volledig.

Bekijk hier de volledige 12-jaars dienstverlening van Richting inclusief tarieven.

Ziektewet-uitkeringsadministratie

Delta Lloyd vergoedt de kosten voor de uitvoering van de uitkeringsadministratie door SV Pay. Dit zijn de kosten voor:

 • Vaststelling recht, duur en hoogte uitkering.
 • Het voeren van de uitkeringsadministratie.
 • Aanvragen, verwerken en beoordelen beschikkingen UWV.
 • Het verstrekken van periodieke managementinformatie aan Delta Lloyd.      

Delta Lloyd WGA diensten

De Delta Lloyd WGA diensten zijn inbegrepen in de verzekering. Het gaat om de volgende diensten:

 • Beoordelen kans op succesvol bezwaar tegen WGA-beschikking UWV.
 • Beoordelen kans op WGA herbeoordeling UWV bij wijziging in persoonlijke situatie.
 • Uitzetten en coördineren WGA bezwaar of herbeoordeling.

Juridische ondersteuning

Delta Lloyd vergoedt de volgende juridische kosten:

 • Kosten voor het verhalen van kosten op eventuele derden als die aansprakelijk zijn voor de ziekte of arbeidsongeschiktheid van uw werknemer, op basis van het zogenaamde regresrecht.
 • Kosten voor aanvragen maatregelen tegen (ex-) werknemers die onvoldoende meewerken aan hun re-integratie.
 • De juridische kosten als u zich moet verweren tegen het bezwaar of beroep van een (ex) werknemer.   

Medefinanciering re-integratie

Delta Lloyd vergoedt de kosten van de geadviseerde re-integratie activiteiten.

 • Eerste twee jaar:
  Tot 50% van de kosten per dossier. De maximale vergoeding is € 5.000 per dossier (exclusief BTW, reiskosten worden niet vergoed).
 • Tweede tot twaalfde jaar:
  Tot 50% van de kosten per dossier. De maximale vergoeding is € 5.000 per dossier (exclusief BTW, reiskosten worden niet vergoed).

Delta Lloyd maakt gebruik van cookies

Op onze websites maken wij gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om onze websites te verbeteren en gebruikersvriendelijker te maken, social media aan te bieden en relevante advertenties te kunnen tonen.

Meer informatie.

Gaat u akkoord met het plaatsen van cookies?