Wat is allemaal verzekerd?

Onze totaaloplossing verzekert de volgende ziekteverzuim- en arbeidsongeschiktheidsrisico’s waar u als werkgever 12 jaar wettelijk verantwoordelijk voor bent:

Loondoorbetaling

Kan uw werknemer door ziekte niet werken? Dan moet u volgens de wet in de eerste twee ziektejaren ten minste 70 procent van zijn loon doorbetalen. Onze Ziekteverzuimverzekering Conventioneel vergoedt de kosten van deze loondoorbetaling in de eerste twee jaar. 

Lees meer over de Ziekteverzuimverzekering Conventioneel.

Ziektewet

Gaat een werknemer ziek uit dienst en belandt hij in de Ziektewet? Ook dan blijft u tot maximaal twee jaar financieel verantwoordelijk. U bekostigt namelijk via de premie ZW-flex zijn uitkering en re-integratie. Standaard bent u hiervoor verzekerd bij UWV. Dit betekent dat u maar zeer beperkt invloed hebt op de kosten, omdat deze instantie de re-integratie regelt. Door Eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet, hebt u hier wel invloed op. U hebt dan namelijk de controle over de re-integratie. Ook bepaalt u zelf het recht op, de hoogte en de duur van de Ziektewet-uitkering, en niet UWV. Werkt uw (ex-) werknemer niet mee aan zijn re-integratie?  Dan kunt u een sanctie aanvragen bij UWV.

Als eigenrisicodrager betaalt u zelf de Ziektewet-uitkeringen. Onze Ziektewet verzekering voor eigenrisicodragers beperkt dit financiële risico: als een (ex-) werknemer in de Ziektewet belandt, vergoeden wij zijn uitkering. Daarnaast krijgt u ondersteuning bij de re-integratie en uitvoering van het eigenrisicodragerschap. 
  
Wilt u meer weten wat eigenrisicodragen voor de Ziektewet betekent voor uw bedrijf? Bekijk dan onze ERD wijzer voor eigenrisicodragen.

WGA

Wordt een (ex-) werknemer na twee jaar ziekte deels arbeidsongeschikt verklaard en krijgt hij een WGA-uitkering? Dan bent u maximaal 10 jaar financieel verantwoordelijk voor deze uitkering. Dit geldt ook als hij eerst in de Ziektewet is beland en dus allang bij u uit dienst is. U bekostigt via de WGA-premie de uitkering en net als bij de Ziektewet bent u hiervoor standaard verzekerd bij UWV. Ook regelt UWV dan weer de re-integratie, waardoor u zeer beperkt grip hebt op de kosten. Ook bij de WGA kunt u ervoor zorgen dat u hier wél zelf invloed op hebt, door eigenrisicodrager te worden. U hebt dan zelf de controle over de re-integratie. Bovendien kunt u in dit geval zelf sancties opleggen als de werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie. U hoeft hiervoor dus geen aanvraag te doen bij UWV.

Als eigenrisicodrager betaalt u zelf de WGA-uitkeringen. Onze WGA-verzekering voor eigenrisicodragers beperkt dit financiële risico: als een (ex-) werknemer in de WGA belandt, vergoeden wij zijn uitkering. Daarnaast krijgt u ondersteuning bij re-integratie en de uitvoering van het eigenrisicodragerschap.

Wilt u meer weten wat eigenrisicodragen voor de WGA betekent voor uw bedrijf? Bekijk dan onze ERD wijzer voor eigenrisicodragen.