Nieuws en actualiteiten ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

De overheid legt steeds meer de verantwoordelijkheid voor verzuim en arbeidsongeschiktheid bij ondernemers en werknemers. Hebt u behoefte aan meer inzicht? Wij stellen graag onze kennis en bevindingen voor u beschikbaar. En wij houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Onderzoek: grote behoefte aan kennis en advies over de WIA

Veel werkgevers nemen hun zorgplicht zeer serieus. Zij voelen verantwoordelijkheid om hun werknemers te beschermen tegen inkomensachteruitgang door arbeidsongeschiktheid. Dit blijkt uit onderzoek van Delta Lloyd. Toch vinden werkgevers de passende oplossingen vaak niet: ze missen kennis van de regelgeving en de financiële gevolgen voor werknemer en organisatie. Deskundig advies over WIA en verzuimbeleid biedt uitkomst.

Geldstromen arbeidsongeschiktheid: van inzicht naar besparing

Onderzoek toont aan dat het inzicht in geldstromen rond ziekte en arbeidsongeschiktheid in veel organisaties voor verbetering vatbaar is. Ondernemers zijn vaak zeer gespitst op de kosten van hun arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, terwijl ze door meer focus op zieke werknemers elders veel meer kunnen besparen.

Pas op voor loonsanctie bij werknemer met Ziektewetuitkering

Ziekte door orgaandonatie, zwangerschap en bevalling, of van een werknemer met een no-riskpolis: dankzij de Ziektewet levert het de werkgever geen loondoorbetalingsplicht op. Maar re-integratieplichten zijn er wel, en het is raadzaam om die zeer serieus te nemen. Net als bij ziekte van ‘gewone’ werknemers kan UWV een loonsanctie opleggen als de werkgever in gebreke blijft. Een gerichte aanpak voorkomt zulke financiële schade.

Van WGA naar werk: zeven tips om werknemers te stimuleren

Hoewel de WGA méér werken financieel beloont, hebben werkgevers in de praktijk vaak moeite om gedeeltelijk arbeidsongeschikten hiertoe te stimuleren. Toch is er nog veel mogelijk. Zeven praktische tips voor positieve stimulering.