Verzekeringen ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Voor MKB bedrijven tot 30 werknemers

Verzeker u tegen de financiële risico's van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

Grafiek dekking Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
Ontrafel de WGA wirwar

Waarom verzekeren tegen de risico's van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid ?

Als werkgever met een klein tot middelgroot bedrijf hebt u wellicht niet zo vaak te maken met (langdurig) zieke werknemers. Maar áls een werknemer ziek wordt, levert dat wel grote financiële verplichtingen op. U bent dan maar liefst 12 jaar verantwoordelijk. De kosten kunnen dan ook fors in de papieren lopen. Ook vormt het proces eromheen een zware belasting voor uw onderneming. Gelukkig kunt u ook wat aan deze knelpunten doen: door werk te maken van slagvaardige verzuimbegeleiding en efficiënte re-integratie. Delta Lloyd biedt hiervoor een totaaloplossing waarmee u in 1 keer alles hebt geregeld.

Onze oplossingen

Delta Lloyd biedt verzekeringen voor de kosten die met ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid te maken hebben. Wij kunnen de financiële risico’s van u overnemen voor de gehele periode dat u wettelijk verantwoordelijk bent. Maar u kunt er ook voor kiezen om alleen de eerste twee jaar van uw loondoorbetalingsverplichting te verzekeren. De keuze is aan u!  

Bij de totaaloplossing krijgt u complete dienstverlening, inclusief verzuim- en, poortwachterbegeleiding, casemanagement, re-integratie en ondersteuning bij de uitvoering van het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet en WGA. Zo raakt u niet in allerlei rompslomp verzeild en houdt u alles in 1 hand. Oftewel: u krijgt veel kwaliteit en bespaart juist veel tijd en kosten. Ook de Ziekteverzuimverzekering kunt u naar behoefte aanvullen met verzuim- en re-integratiedienstverlening.

Uw keuzes:

Totaaloplossing voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Wilt u alle risico’s rond ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in 1 keer verzekeren? Kies dan voor onze totaaloplossing. Hierbij vergoeden wij zowel de loondoorbetalingskosten als de Ziektewet- en WGA-uitkeringen die u als eigenrisicodrager moet betalen. U krijgt extra steun in de rug bij re-integratie en bij het beperken van de kosten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. En daarnaast volledige ondersteuning bij de uitvoering van het eigenrisicodragerschap.  

Meer over de totaaloplossing voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

Ziekteverzuimverzekering

Deze verzekering vergoedt de loondoorbetalingskosten van een zieke werknemer in de eerste twee jaar. Als u wilt, kunt u dit uitbreiden met verzuimdienstverlening van ArboNed, MaetisArdyn, Arbo Unie of Richting. U krijgt dan deskundige ondersteuning bij re-integratie en de uitvoering van de Wet verbetering poortwachter.

Meer over de Ziekteverzuimverzekering.

Uw werknemers ook goed verzekerd

Ook uw werknemers lopen grote risico’s bij arbeidsongeschiktheid. Hun inkomen kan zelfs dalen tot onder het sociaal minimum! Met een WIA-aanvullingsverzekering vult u het inkomen van uw werknemers bij arbeidsongeschiktheid aan. Hiermee biedt u hen een mooie extra arbeidsvoorwaarde. En het hoeft u als werkgever niet veel te kosten. U kunt ervoor kiezen om de premie deels of zelfs geheel door uw werknemers te laten betalen.

Meer over de WIA-aanvullingsverzekering(en).

Andere verzekeringen die voor u interessant kunnen zijn

Goed voorbereid op een adviesgesprek

De sociale zekerheid is complex en voortdurend in beweging. Zorg dus dat u goed bent voorbereid als u met uw verzekeringsadviseur om de tafel gaat voor een adviesgesprek! Onderstaande tools helpen u hierbij.

Kennistest verzuim en arbeidsongeschiktheid

Bekijk in 3 minuten de belangrijkste gevolgen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid voor uw bedrijf. Ontdek wat u weet over deze financiële risico’s en krijg inzicht in de zaken die u nog niet wist.

Ga naar de kennistest verzuim en arbeidsongeschiktheid

ERD Wijzer

Bekijk wat eigenrisicodragen (ERD) betekent voor uw bedrijf: krijg een toelichting op de wetgeving, lees wat eigenrisicodragen concreet betekent en maak een inschatting van de premies die u bij UWV betaalt.

Ga naar de ERD Wijzer.

WIA Wizard

Ontdek wat arbeidsongeschiktheid betekent voor het inkomen van uw werknemers en voor uw bedrijfscontinuïteit. En ontvang concrete tips over het afsluiten van een collectieve WIA-aanvullingsverzekering.

Ga naar de WIA Wizard.

WIA rekentool

Bereken wat er gebeurt met het inkomen van een werknemer als hij arbeidsongeschikt wordt.

Ga naar de WIA rekentool.

Aanvraag indienen of advies vragen aan een onafhankelijk adviseur?

Wilt u een van onze verzekeringsoplossingen voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid aanvragen of hebt u behoefte aan advies? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur. Hij helpt u graag verder.
 
Hebt u nog geen verzekeringsadviseur? Zoek dan hier een betrouwbare en onafhankelijke adviseur bij u in de buurt.
 

Kennistest Verzuim

Bent u zich voldoende bewust van de (financiële) risico's van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid voor uw bedrijf? Test het met de kennistest voor verzuim en arbeidsongeschiktheid!

WIA Wizard voor werkgevers

Bent u zich bewust van de financiële risico's van arbeidsongeschiktheid?
Test het in 3 minuten met de WIA Wizard.