Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Na twee jaar ziekte kan uw werknemer in aanmerking komen voor een uitkering op basis van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). U betaalt als werkgever hiervoor een basispremie. Dit is een uniforme premie die voor iedere werkgever gelijk is.

Er zijn twee soorten WIA-uitkeringen:

  1. WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)
  2. IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten).

Welke uitkering een arbeidsongeschikte werknemer krijgt en wanneer, leest u in het overzicht van wettelijke regelingen bij arbeidsongeschiktheid [PDF] .

Financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor uw werknemer

Zit uw werknemer in de WGA? Dan blijft het uitgangspunt van de WIA om hem zoveel mogelijk te laten werken. Dit heet 'werken naar vermogen'. Als werkgever moet u uw gedeeltelijke arbeidsongeschikte werknemer daarom helpen om passende arbeid te vinden. Passende arbeid is werk dat nog gedaan kan worden met de ziekte of handicap die de arbeidsongeschiktheid veroorzaakt. Lukt het niet om passende arbeid te vinden? Dan kan uw werknemer te maken krijgen met een forse inkomensdaling, soms zelf tot bijstandsniveau. 

Om te voorkomen dat uw werknemer ver terugvalt, kan een hij zich voor een deel van het risico individueel verzekeren. Maar dit is vaak (te) duur en bovendien kan er sprake zijn van beperkte (medische) acceptatie. U kunt het inkomen van uw werknemers bij arbeidsongeschiktheid aanvullen. U biedt uw werknemers daarmee een mooie extra arbeidsvoorwaarde. U kunt ervoor kiezen om de premie deels door uw werknemers te laten betalen. Het hoeft u dus als werkgever weinig extra te kosten. Lees meer over hoe u het inkomen van uw werknemers bij arbeidsongeschiktheid kan aanvullen.

Financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor u als werkgever

Krijgt uw werknemer een WGA-uitkering? Dan bent u 10 jaar lang financieel verantwoordelijk. Hiervoor betaalt u naast de basispremie een gedifferentieerde premie. De hoogte van deze premie hangt af van het aantal (ex-)werknemers met een WGA-uitkering in uw bedrijf. UWV regelt de uitbetalingen van een WGA-uitkering aan uw werknemer. Het premiepercentage dat u moet betalen aan gedifferentieerde premie ontvangt u jaarlijks van de belastingdienst.

U kunt ervoor kiezen om eigen risicodrager voor de WGA te worden en samen met de verzekeraar verder te werken aan re-integratie van uw werknemer. U betaalt dan alleen de basispremie en geen gedifferentieerde premie aan UWV. Hiervoor betaalt u een verzekeringspremie aan de verzekeraar.