Verzuimreglement

Is een werknemer ziek? Dan hebt u en uw werknemer bepaalde verplichtingen. Een heel belangrijke wet daarbij is de Wet verbetering poortwachter.

Deze wet heeft als doelstelling langdurige ziekte te beperken en instroom in de WIA te voorkomen. Aan de hand van procesmatige stappen moeten werkgever en werknemer gezamenlijk de verantwoordelijkheid pakken om te komen tot re-integratie.

Dit algemene verzuimreglement is gebaseerd op de Wet verbetering poortwachter. Het beschrijft de verplichtingen en stappen die u en uw werknemer moeten nemen bij verzuim. Zo kunnen er geen misverstanden ontstaan wie wat en wanneer moet doen tijdens de verzuimmelding en herstelperiode.

Het verzuimreglement dient als voorbeeld en kan op eenvoudige wijze worden aangepast aan uw specifieke bedrijfssituatie.