Informatie en tips over...

Verzuim

Heeft een derde schuld aan de ziekte van een werknemer?
Verhaal de loonschade en eventuele re-integratiekosten op deze derde.

Wat doet de verzekeraar bij ziekte en schuld door derde?
Check of de verzekeraar ondersteuning biedt bij het terughalen van de schade.

Vervroegde WIA-uitkering?
Als een werknemer helemaal niet meer kan werken, bestaat wellicht recht op een IVA-uitkering. Wordt na de vervroegde WIA-aanvraag een IVA-uitkering toegekend? Dan bespaart u als werkgever loondoorbetalings- en re-integratiekosten.

Heeft een zieke werknemer recht op de no-riskpolis?
Geef dit direct door aan UWV. De werkgever betaalt het loon door, maar kan dit terugkrijgen van UWV, via de no-risk polis.

Werknemer in dienst die ouder is dan 50 jaar en op de dag voor aanvang van het dienstverband een uitkering (niet ziektewet) ontvangt?
Dan heeft de werkgever recht op een premiekorting van € 6.500 per jaar gedurende drie jaar.

Is een werknemer 42 weken ziek?
Meld dit uiterlijk in de 42e week van het ziekteverzuim bij UWV en voorkom een geldboete.

Overlijden werknemer?
Check of de ziekteverzuimverzekering de wettelijke loonuitkering aan nabestaanden dekt.

Loopt de re-integratie vast?
Vraag dan een onafhankelijk deskundigenoordeel aan bij UWV.

Loonsanctie voorkomen?
Zorg voor voldoende re-integratieinspanningen en een goede dossieropbouw.

Werknemer ziek?
Bevorder het herstel door met de werknemer contact te houden en betrokken te blijven.

Is er voor de werknemer passend werk?
Dit bevordert het herstel en beperkt productieverlies.

Twijfel bij ziekmelding?
Schakel direct de bedrijfsarts in.

Arbeidsconflict en ziekte?
Volg de STECR werkwijzer arbeidsconflicten.

Maak verzuim bespreekbaar! Zet het op de agenda.
Is de werknemer na het re-integratietraject weer beter en volledig aan het werk? Meld dit aan alle betrokken instanties.

Wanneer telt een ziekteverzuimperiode door?
Als werknemer zich binnen 28 dagen na herstel opnieuw ziek meldt.

Probleemanalyse
Controleer of de  bedrijfsarts de probleemanalyse duidelijk en volledig heeft ingevuld.

Preventief spreekuur
Een werknemer die niet ziek is kan een preventief op het spreekuur bij de bedrijfsarts worden opgeroepen. Het spreekuur kan voorkomen dat uw werknemer doorloopt met klachten of uit balans raakt en daardoor uitvalt. Ook sluimerende conflicten komen eerder aan het licht, waardoor escalatie geen kans krijgt.

WIA aanvraag
Zorg ervoor dat deze volledig en op tijd wordt ingediend bij UWV. Vergeet hierbij niet dat uw werknemer uiterlijk in week 93 van het verzuim ook de WIA-uitkering aanvraagt.