Arbowet

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) verplicht werkgevers en werknemers te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Zij moeten samen werken aan de vaststelling en uitvoering van activiteiten rond de arbeidsomstandigheden (veiligheid en gezondheid binnen de onderneming).

Verplichte onderdelen van de Arbowet zijn:

  • risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E);
  • ziekteverzuimbeleid;
  • bedrijfshulpverlening (BHV);
  • preventiemedewerker;
  • PMO (Preventief Medisch Onderzoek).

Wilt u meer weten over de Arbowet en uw verplichtingen? Ga naar www.rijksoverheid.nl.