Stappen en gevolgen van de AOW verhoging

Iedereen die in Nederland woont of werkt krijgt vanaf een vastgestelde leeftijd (de AOW-leeftijd) een uitkering. Het aantal mensen dat recht heeft op een AOW-uitkering stijgt, dus de kosten voor de AOW lopen op. Tegelijkertijd vermindert het aantal werkenden die deze kosten moet betalen. Vanaf 2013 gaat daarom de AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog. Wat dit betekent voor uw inkomensverzekering(en) leest u hier.

Veelgestelde vragen

Hoe vindt de verhoging van de AOW-leeftijd plaats?

Vanaf 2013 gaat de AOW-leeftijd in stappen omhoog. Op dit moment is de AOW-leeftijd 65 jaar + 1 maand. Per 1 januari 2014 wordt de AOW-leeftijd 65 jaar + 2 maanden. Uiteindelijk zal in 2023 de AOW-leeftijd 67 jaar zijn. Op Rijksoverheid.nl staat een schema waarin u ziet wat de komende jaren de AOW-leeftijd wordt. Dit schema geldt tot en met 2015.

Wilt u weten welke AOW-leeftijd voor u geldt? Kijk dan op www.checkuwaowleeftijd.nl

Versnelde verhoging AOW-leeftijd na 2015

In het regeerakkoord 2012 is een versnelde verhoging van de AOW-leeftijd na 2015 opgenomen. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog akkoord gaan met deze aanpassingen. Naar verwachting gaat de versnelde verhoging in per 1 januari 2016.  In het Schema aanvang AOW-uitkering op basis van deelakkoord ziet u wanneer u de AOW-leeftijd dan bereikt.

De AOW-leeftijd na 2022 is afhankelijk van de levensverwachting. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd steeds 5 jaar van te voren vastgesteld. De AOW-leeftijd in 2022 wordt dus uiterlijk op 1 januari 2017 vastgesteld.

Wat betekent de verhoging van de AOW-leeftijd voor u?

Bent u geboren voor 1 januari 1948? Dan is uw AOW-leeftijd 65 jaar. Bent u geboren op of na 1 januari 1948? Dan hangt uw AOW-leeftijd af van uw geboortedatum. Uw AOW gaat dan pas na uw 65e verjaardag in. Over het algemeen betekent het verhogen van de AOW-leeftijd dat iedereen langer zal doorwerken. Maar u kunt ook te maken krijgen met een inkomensgat. Bijvoorbeeld als u een prepensioen, ANW-hiaatpensioen of een WIA-hiaatpensioen hebt en deze eindigt wanneer u 65 jaar wordt. Omdat uw AOW later ingaat hebt u een aantal maanden minder inkomen. Dit noemen wij een AOW-gat.

Hoe kunt u een mogelijk AOW-gat overbruggen?

De overheid gaat er in principe vanuit dat u het AOW-gat zelf overbrugt. Omdat niet iedereen zich op tijd heeft kunnen voorbereiden op de verhoging van de AOW-leeftijd heeft de overheid een overbruggingsregeling geïntroduceerd. U kunt hier mogelijk gebruik van maken. De Sociale Verzekeringsbank voert de regeling uit. Op de website van de rijksoverheid vindt u een toelichting over de Tijdelijke overbruggingsregeling.

Delta Lloyd Ziekteverzuimverzekeringen

Kan ik een ziekteverzuimverzekering afsluiten met als eindleeftijd de nieuwe AOW-leeftijd?

Ja, u kunt een Delta Lloyd Ziekteverzuimverzekering afsluiten met als eindleeftijd de nieuwe AOW-leeftijd tot maximaal 67 jaar.

Wat betekent de verhoging van de AOW-leeftijd voor de dekking van mijn Ziekteverzuimverzekering?

Vanaf 1 januari 2013 passen wij de dekking aan op de nieuwe AOW-leeftijd. Dit doen wij ook voor werknemers met een eerste ziektedag van voor deze datum. De loondoorbetaling bij ziekte is daarmee verzekerd tot de AOW-leeftijd die voor de betreffende werknemer geldt. De verzekering dekt de loondoorbetaling tot maximaal 67 jaar.

Wat betekent dit voor werknemers met een eerste ziektedag voor 1 januari 2013?

Ook voor werknemers met een eerste ziektedag voor 1 januari 2013 passen wij de dekking aan op de nieuwe AOW-leeftijd. De loondoorbetaling bij ziekte is daarmee verzekerd tot de AOW-leeftijd die voor iedere werknemer geldt. De verzekering dekt de loondoorbetaling to maximaal 67 jaar.

Wat betekent dit voor de premie van mijn Ziekteverzuimverzekering?

Voor de dekkingsuitbreiding naar de verhoogde AOW-leeftijd bij de Ziekteverzuimverzekering berekenen wij geen premieopslag. Door de verhoging van de AOW-leeftijd zijn ook werknemers van 65 en 66 jaar verzekerd. Hierdoor kan het premiepercentage van de Ziekteverzuimverzekering Stop Loss vanaf 2014 wijzigen. Het premiepercentage van de Ziekteverzuimverzekering Conventioneel wijzigt hierdoor niet.

Wat betekent dit voor de dekking WIA basis in mijn Ziekteverzuimverzekering?

Hebt u een WIA Basis in aanvulling op uw Ziekteverzuimverzekering verzekerd? Ook hier voeren we de aanpassing door, zoals het ook bij uw Ziekteverzuimverzekering is aangepast.

Delta Lloyd collectieve WIA aanvullingsverzekeringen

Kan ik een WIA aanvullingsverzekering afsluiten met als eindleeftijd de nieuwe AOW-leeftijd?

Ja, u kunt een Delta Lloyd WIA aanvullingsverzekering afsluiten met als eindleeftijd de nieuwe AOW-leeftijd tot maximaal 67 jaar.

Kan ik mijn WIA aanvullingsverzekering aanpassen naar de nieuwe AOW-leeftijd?

Hebt u een collectieve WIA aanvullingsverzekering (WGA Gat, WGA Gat Plus en/of WIA Excedent) met eindleeftijd 65 jaar? Dan kunt u ervoor kiezen om de dekking van deze verzekering aan te passen naar de nieuwe AOW-leeftijd met als maximum 67 jaar. Kiest u hiervoor? Dan passen wij de verzekering met terugwerkende kracht aan per 1 januari 2013 of per 1 januari van elk jaar.

De WIA Basis Werknemersverzekering passen wij automatisch aan met dezelfde aanpassing als uw uw WIA aanvullingsverzekering(en).

Ben ik verplicht om mijn WIA aanvullingsverzekering aan te passen naar de nieuwe AOW-leeftijd?

Als u dat met uw werknemers hebt afgesproken of als het in uw CAO is geregeld bent u verplicht om uw WIA-aanvullingsverzekering aan te passen naar de nieuwe AOW-leeftijd.

Per wanneer kan ik mijn WIA aanvullingsverzekering aanpassen naar de nieuwe AOW-leeftijd?

Per 1 januari 2013 of 1 januari elk jaar. De keuze is vrij indien u niets heeft afgesproken met uw werknemers of als het niet in uw CAO is geregeld. Is dat wel het geval, dan moet uw WIA aanvullingsverzekering worden aangepast per de datum dat u dit met uw werknemers hebt afgesproken of per de datum dat dit in uw CAO is geregeld.

Wat zijn de gevolgen voor werknemers die na dekkingsuitbreiding arbeidsongeschikt worden?

Hebt u werknemers die arbeidsongeschikt worden na de datum van de dekkingsuitbreiding naar de nieuwe AOW-leeftijd? En hebben zij recht op een WIA-uitkering tot aan de nieuwe AOW-leeftijd? Dan geven wij een aanvulling op hun WIA-uitkering totdat ze de nieuwe AOW-leeftijd hebben bereikt.

Wat zijn de gevolgen voor werknemers die voor dekkingsuitbreiding arbeidsongeschikt zijn?

De dekkingsuitbreiding naar de nieuwe AOW-leeftijd geldt niet voor werknemers die voor de datum van de dekkingsuitbreiding arbeidsongeschikt zijn geworden. Hebt u werknemers die arbeidsongeschikt zijn voor deze datum? Zijn deze werknemers op de datum van de dekkingsuitbreiding nog steeds arbeidsongeschikt? En hebben zij recht op een uitkering uit een WIA aanvullingsverzekering? Dan krijgen zij een uitkering tot maximaal 65 jaar. Dit betekent dat deze werknemers te maken kunnen krijgen met een inkomensdaling omdat de uitkering niet doorloopt tot aan de nieuwe AOW-leeftijd. Zij hebben dan een AOW gat. Mogelijk kunnen deze werknemers gebruik maken van de ‘Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW’. Op de website van de rijksoverheid vindt u een toelichting over de Tijdelijke overbruggingsregeling.

Wat betekent dit voor mijn premie?

Kiest u ervoor om uw WIA aanvullingsverzekering aan te passen naar de nieuwe AOW-leeftijd?  Dan verhogen wij de premie met de volgende opslagpercentages:

WIA aanvullingsverzekering Opslagpercentage
WGA Gat 12%
WGA Gat Plus 13%
WIA Excedent 11%
WIA Basis Werknemers 0% Geen opslagpercentage

Deze opslag op de premie geldt vanaf het moment dat u de uitbreiding kiest. 1 januari 2013 of 1 januari 2014. De premie hiervoor wordt bij de verwerking van de jaarlijkse aanpassing (naverrekening) per 1 januari 2014 in rekening gebracht.

Worden aan alle verzekerde werknemers nieuwe startbrieven gestuurd?

Past u de eindleeftijd van uw WIA aanvullingsverzekering aan aan de nieuwe AOW-leeftijd? Dan sturen wij aan alle verzekerde werknemers een nieuwe startbrief. In deze startbrief is de eindleeftijd aangepast naar de nieuwe AOW-leeftijd met als maximum 67 jaar.

Wat gebeurt er als ik mijn WIA aanvullingsverzekering niet aanpas naar de nieuwe AOW-leeftijd?

Past u de dekking niet aan? Dan betekent dit dat uw werknemers te maken kunnen krijgen met een inkomensdaling omdat de uitkering van de WIA Aanvullingsverzekering niet doorloopt tot aan de nieuwe AOW-leeftijd. Uw werknemers hebben dan een AOW-gat. Mogelijk kunt u of uw werknemers gebruik maken van de ‘Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW’.

Waar vind ik meer informatie over de Tijdelijke overbruggingsregeling AOW?

Op de website van de rijksoverheid vindt u een toelichting over de Tijdelijke overbruggingsregeling.

Individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Kan ik een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten met als eindleeftijd 66 of 67 jaar?

Ja, u kunt een AOV voor Zelfstandig Ondernemers afsluiten met als eindleeftijd met als eindleeftijd 66 of 67 jaar.
Bij de AOV voor Vaste Lasten en WIA Individueel is dat nog niet mogelijk. Uiterlijk 1 januari 2014 kunt u lezen wanneer dat wel mogelijk is.

Kan ik mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering aanpassen aan de eindleeftijd 66 of 67 jaar?

Op dit moment is het nog niet mogelijk om uw individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering aan te passen naar de eindleeftijd 66 of 67 jaar. Uiterlijk 1 januari 2014 hoort u welke mogelijkheden er zijn om uw verzekering aan te passen.