Welke uitkering krijgt uw werknemer?

  • Overlijdt één van uw werknemers? Dan krijgen de nabestaanden het hele verzekerde bedrag.
  • Wordt uw werknemer blijvend invalide? Dan kijkt een verzekeringsarts van Delta Lloyd eerst voor hoeveel procent invalide hij is. De uitkomst van dit onderzoek bepaalt de hoogte van de uitkering.

Hoe bepalen wij het verzekerde bedrag?

Het verzekerde bedrag kan een vast bedrag zijn. Of het wordt gebaseerd op het jaarloon van de werknemer. De werknemer ontvangt dan een aantal maal het jaarloon.

Ook verenigingen en stichtingen kunnen een collectieve ongevallenverzekering afsluiten. Het verzekerd bedrag kan dan alleen een vast bedrag zijn.

Hoe hoog is het verzekerde bedrag?

U kiest zelf het bedrag dat uw werknemer ontvangt bij overlijden (rubriek A) en invaliditeit (rubriek B). U kunt maximaal 250.000 euro verzekeren bij rubriek A en maximaal 400.000 euro bij rubriek B.

Worden meerdere werknemers getroffen door hetzelfde ongeval? Dan is de maximale uitkering 2.500.000 euro.

Wanneer krijgt uw werknemer geen uitkering?

In een aantal gevallen krijgt uw werknemer geen uitkering als hij blijvend invalide wordt of overlijdt door een ongeval. Dit kan te maken hebben met de oorzaak van het ongeval. Ook keren wij niet uit als u of uw werknemer de verplichtingen uit deze verzekering niet nakomt. Verder gelden er een aantal algemene uitsluitingen, bijvoorbeeld bij schade door oorlog, gewelddadige demonstraties en atoomkernreacties.

Wilt u weten wat uw verplichtingen zijn en die van uw werknemers? Deze vindt u ook in de polisvoorwaarden [PDF] .