Collectieve ongevallenverzekering

Collectieve ongevallenverzekering
  • Geen omkijken. Wij keren standaard uit aan de werknemer of nabestaanden
  • Aangepaste collectieve ongevallenverzekering voor scholen en sportverenigingen
  • Geen medische keuring nodig

Wat is het?

Let op:

Vanaf 1 januari 2018 beheert W.A. Hienfeld B.V. de ongevallenportefeuille van het Delta Lloyd Inkomen en Verzuimbedrijf (IVB). De krachtenbundeling van Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden heeft een rol gespeeld in deze beslissing. Nationale-Nederlanden heeft haar ongevallenverzekeringen ook uitbesteed aan Hienfeld. Na acceptatie van de offerte stuurt W.A. Hienfeld B.V. de polis. 

Klanten betalen de premie vanaf 1 januari aan Hienfeld. Laten de klanten de premie automatisch incasseren door Delta Lloyd? Dan heeft Hienfeld een machtiging nodig. Klanten met een expirerende polis krijgen in januari een nota van Hienfeld. Dit is later dan gebruikelijk en heeft alles te maken met het overzetten van de portefeuille. Delta Lloyd blijft risicodrager en de dekking, voorwaarden en premie van de verzekering blijven gelijk. Delta Lloyd stuurt uw klanten een brief om hen hierover te informeren.

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur. 


Met een collectieve ongevallenverzekering biedt u financiële hulp als een werknemer een ongeval heeft gekregen en hierdoor blijvend invalide raakt of overlijdt. Met invalide bedoelen we blijvend functioneel invalide. Dit is een vast te stellen verlies of functieverlies van een orgaan of een deel van het lichaam. Het verlies kan ook een gedeeltelijk verlies zijn.

Krijgt een werknemer een ongeval waardoor hij blijvend invalide raakt? Dan ontvangt hij met deze verzekering een eenmalige uitkering. Overlijdt hij? Dan krijgen zijn nabestaanden eenmalig een geldbedrag uitgekeerd.Voor wie?

Deze verzekering is voor: 

  • werkgevers die hun werknemers na een ongeluk financieel willen ondersteunen; 
  • mensen die met anderen in een gezamenlijk verband werken, zoals een school, maatschap of vereniging. Dit kan al vanaf twee verzekerden.

Download

Verzekeringskaart

Verzekeringskaart

Op de verzekeringskaart staat wat wel en niet gedekt is door deze ongevallenverzekering.