Collectieve ongevallenverzekering

Wat verzekeren we?

Een collectieve ongevallenverzekering dekt twee belangrijke risico’s die bij ongevallen kunnen optreden:

  • blijvende invaliditeit: de werknemer krijgt een uitkering als hij door een ongeval invalide blijft. Dit noemen wij rubriek B; 
  • overlijden: als de werknemer overlijdt, ontvangen zijn nabestaanden de uitkering. Dit noemen wij rubriek A.

U kunt ervoor kiezen om de verzekering dag en nacht te laten gelden óf alleen als mensen voor u aan het werk zijn. In dit laatste geval kunt u de reis van en naar huis (het woon-werkverkeer) meeverzekeren.

De volgende risico’s vallen ook onder de dekking: 

  • een ongeval door ziekte; 
  • een ongeval met motorrijden, dit is gedekt vanaf 23 jaar.