Voordelen voor uw bedrijf


Goed werkgeverschap

U verzekert uw werknemers van een hoger inkomen bij arbeidsongeschiktheid. U biedt daarmee een mooie extra arbeidsvoorwaarde. En u kunt mogelijk voldoen aan verplichtingen uit uw CAO.

Ondersteuning bij re-integratie

U krijgt ondersteuning en advies bij re-integratie als er een grote kans is dat een werknemer arbeidsongeschikt raakt en in de WIA komt. Komt een werknemer in de WIA? Dan blijft Keerpunt hem volgen. Ook kunnen wij financieel bijdragen aan de kosten van re-integratie van uw arbeidsongeschikte werknemer. Met re-integratie wordt de terugkeer naar werk bedoeld.

Persoonlijk communicatie naar uw werknemers

Wij zorgen voor persoonlijke communicatie naar uw werknemers zodat zij begrijpen wat er voor ze verzekerd is. Wij laten u vooraf weten wat en wanneer wij communiceren.

12,5 procent korting bij volledige deelname

Doen al uw werknemers mee aan de verzekering? Dan ontvangt u 12,5 procent korting op de premie.

Aangekondigd premiepercentage

Wij laten u voor 1 oktober weten wat uw premiepercentage voor de volgende contractperiode wordt. U weet dus altijd vooraf hoeveel procent u op het loon van uw werknemers kunt inhouden.

Voordelen voor uw werknemers

Meer financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Werknemers hebben meer financiële zekerheid als ze arbeidsongeschikt worden. Ze hoeven zich dan minder zorgen te maken over hoe ze hun vaste uitgaven kunnen blijven doen.

Collectief voordeel

Een werknemer kan zich individueel verzekeren voor arbeidsongeschiktheid. Maar dit is vaak veel duurder dan collectief verzekeren. Bovendien kan er bij individueel verzekeren sprake zijn van beperkte (medische) acceptatie.

Geen medische selectie

Van uw werknemers vragen wij geen gezondheidsverklaring. Maar ze mogen niet arbeidsongeschikt zijn op het moment dat de verzekering voor hen ingaat.

Werknemers met een hoog salaris ook verzekerd

Wij verzekeren ook werknemers met hogere salarissen. Vooral bij deze werknemers kan de inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid zeer fors zijn. Wij verzekeren een maximale uitkering (verzekerd bedrag) van 130.000 euro per jaar. Maar ook hogere bedragen zijn soms mogelijk. Als u daarom vraagt bekijken wij de mogelijkheden.

Ondersteuning bij re-integratie

Is er een grote kans dat een werknemer arbeidsongeschikt raakt en in de WIA komt? Dan kan hij Keerpunt om advies en ondersteuning vragen bij zijn re-integratie. Komt hij in de WIA? Ook dan blijft Keerpunt hem ondersteunen. Dit doet Keerpunt ook als hij bij u uit dienst is.