Overzicht collectieve WIA-aanvulllingsverzekeringen en dekkingen MKB

U hebt bij Delta Lloyd keuze uit meerdere collectieve WIA-aanvullingsverzekeringen. Hieronder vindt u een overzicht van de verzekeringen en de dekkingen. U kunt alle verzekeringen combineren met uitzondering van de WGA Gat en de WGA Gat Plus verzekering. Deze twee verzekeringen kunt u niet tegelijk afsluiten omdat de dekkingen elkaar overlappen.

WGA Gat WGA Gat Plus WGA Excedent WIA Basis
Welke werknemers zijn verzekerd? Alle werknemers zijn verzekerd. Ook nieuwe werknemers. Alle werknemers zijn verzekerd. Ook nieuwe werknemers. Werknemers die meer verdienen dan het maximum dagloon. Werknemers die minder verdienen kunnen ook verzekerd worden. Alle werknemers zijn verzekerd. Ook nieuwe werknemers.
Wat verzekeren we? Aanvulling op de wettelijke WGA-vervolguitkering. Aanvulling op de wettelijke WGA-vervolguitkering of WGA loonaanvullingsuitkering. Aanvulling inkomen boven het maximum loon. Optioneel aanvulling inkomen onder het maximum dagloon. Aanvulling inkomen tot een gekozen verzekerd bedrag.
Welke uitkering ontvangt uw werknemer? Aanvulling tot 70% van het laatst verdiende loon tot maximaal het maximum dagloon. De hoogte is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage Aanvulling tot minimaal 70% van het laatstverdiende loon tot maximaal het maximum dagloon. Hogere uitkering van 75% bij voldoende benutting restverdiencapaciteit Aanvulling tot 70, 75, 80 of 85 procent van het loon boven het maximum dagloon. En/of Aanvulling van 5 of 10 procent voor werknemers met een loon onder het maximum dagloon. Aanvulling tot 70, 80, 90 of 100 procent van het loon voor het pecentage arbeidsongeschiktheid .
Formule 70% x (oud (gemaximeerd) loon min minimumloon) x arbeidsongeschiktheids-percentage 70% x (oud (gemaximeerd) loon min nieuw loon) min WGA-uitkering IVA dekking Verzekerd percentage x loon min 75% x maximum dagloon
WGA-dekking (Verzekerd percentage x oudloon min 70% x maximum dagloon) x arbeidsongeschiktheids-percentage
Verzekerd percentage x loon x arbeidsongeschiktheids-percentage
Maximaal verzekerd bedrag Maximum dagloon (€53.706,- bruto op jaarbasis in 2017) Maximum dagloon (€53.706,- bruto op jaarbasis in 2017) 130.000 euro 100.000 euro
Hoe lang loopt de uitkering? Tot AOW-leeftijd met een maximum van 68 of 70 jaar. Tot AOW-leeftijd met een maximum van 68 of 70 jaar.
Tot AOW-leeftijd met een maximum van 68 of 70 jaar.
3, 5, 7,5 of 10 jaar.
Stijgende uitkering 2 of 3 procent of gelijkblijvend. Volgt WIA index. 2 of 3 procent of Gelijkblijvend. 2 of 3 procent of Gelijkblijvend.
Loongrondslag voor berekening uitkering SV-loon. SV-loon. SV-loon. SV-loon.
Arbeidsongeschiktheidspensioen Ja Nee Ja Ja
Te combineren met WIA Excedent en/of WIA Basis werknemersverzekering WIA Excedent en/of WIA Basis werknemersverzekering WGA Gat of WGA Gat Plus verzekering en/of WIA Basis werknemersverzekering WGA Gat of WGA Gat Plus verzekering en/of WIA Excedent verzekering

Meer over ziekte en arbeidsongeschiktheid