Wat kost deze verzekering

Voor een collectieve WIA-aanvullingsverzekering betaalt u een premie aan Delta Lloyd. De hoogte van deze premie is onder andere afhankelijk van de sector van uw bedrijf, de samenstelling van uw personeelsbestand en de keuzes in dekking die u maakt.

De premie wordt uitgedrukt in een percentage van de verzekerde loonsom of het verzekerde bedrag. Wij berekenen voor elke verzekering die u kiest een aparte premie.

Bijdrage van uw werknemer

U kunt de premie volledig betalen, maar u kunt ook met uw werknemers afspreken dat zij de premie geheel of gedeeltelijk betalen. U trekt dan de premie af van het brutoloon. Het ingehouden bedrag ziet de werknemer terug op zijn loonstrook.

Wilt u dat ook voor de collectieve WGA Gat Plus verzekering? Dan is verplichte deelname niet mogelijk.

Betalingstermijn

Voor een jaarbetaling worden geen extra kosten in rekening gebracht. Dit gebeurt wel als u kiest voor een andere betalingstermijn. Hieronder treft u een overzicht van de betaaltermijnen met de premieopslag die wij daarvoor in rekening brengen.

PremietermijnPremietoeslag
JaarGeen
Half jaar2%
Kwartaal3%
Maand5%

Premie is fiscaal aftrekbaar

Neemt u de premie als werkgever geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening? Dan is dit deel van de premie als bedrijfslast volledig fiscaal aftrekbaar. Draagt uw werknemer bij aan de premie? Dan kan hij dit bedrag aftrekken als persoonlijke verplichting. U draagt hier geen loonbelasting over af. De uitkering is wel fiscaal belast.