Wat verzekeren wij

U kiest zelf welke verzekering of combinatie van verzekeringen u afsluit. Hieronder lichten wij elke verzekering toe. Voor meer informatie over de verzekeringen en de dekkingen verwijzen wij u naar het dekkingenoverzicht.

Collectieve WGA Gat verzekering: aanvulling tot 70 procent van het verzekerd inkomen

Is uw werknemer tussen de 35 en 80 procent arbeidsongeschikt en verdient hij minder dan 50 procent van wat hij volgens UWV nog kan verdienen (zijn restverdiencapaciteit)? Dan krijgt hij vanuit de WIA de lage WGA-vervolguitkering. Deze uitkering is slechts een percentage van het minimumloon. Met de WGA Gat dekking vullen wij de WGA-vervolguitkering aan. Wij vullen aan tot maximaal 70 procent van het verschil tussen het laatstverdiende loon en het minimumloon. Maar alleen voor het percentage dat de werknemer arbeidsongeschikt is. Er is wel een maximum aan de hoogte van het inkomen waarover we de uitkering berekenen. Dit is €54.614,- bruto op jaarbasis in 2018 (per 1 januari 2018).

Collectieve WGA Gat Plus verzekering: aanvulling tot minimaal 70 procent van het verzekerd inkomen

Is uw werknemer tussen de 35 en 80 procent arbeidsongeschikt? Dan vult de collectieve WGA Gat Plus uitkering het inkomen aan tot 70 procent van het inkomen dat een werknemer verdiende voordat hij ziek in de WIA kwam. Het maakt daarbij niet uit of de werknemer nog inkomen verdient met zijn restverdiencapaciteit. We houden dus geen rekening met het percentage arbeidsongeschiktheid zoals bij de collectieve WGA Gat verzekering. Wel geldt er net als bij de WGA Gat verzekering dat het inkomen waarover de uitkering wordt berekend is gemaximeerd op het maximum dagloon (€54.614,- bruto op jaarbasis per 1 januari 2018).

Extra prikkel tot werken
De verzekering biedt een extra prikkel tot werken. Verdient de werknemer 50 procent of meer van zijn restverdiencapaciteit? Dan ontvangt hij een uitkering met een aanvulling tot 75 procent van zijn laatstverdiende loon tot het maximum dagloon.

U kunt de collectieve WGA Gat Plus verzekering niet in combinatie met de WGA Gat verzekering aanvragen omdat de dekkingen overlappen.

WIA Excedentverzekering: uitkering boven het maximum dagloon

Werknemers met een inkomen boven het maximum dagloon krijgen geen uitkering over het deel dat zij meer verdienen. Zij kunnen daardoor fors minder gaan verdienen. Met de collectieve WIA Excedent verzekering verzekert u ook het inkomen boven het maximum dagloon tot een maximum uitkering van 130.000 euro per jaar.

De Excedentverzekering kent verschillende dekkingen. Standaard verzekeren wij IVA- en WGA-Excedent. Hebt u een afwijkende pensioenovereenkomst of CAO-verplichting? Dan kunt u deze dekkingen ook afzonderlijk verzekeren. 

Deze verzekering is ook interessant voor werknemers die minder verdienen dan het maximum dagloon. U kunt met deze verzekering een aanvulling van 5 of 10 procent van het loon verzekeren. Deze dekking is alleen mogelijk in combinatie met een IVA-Excedent en/of WGA-Excedent dekking.

WIA Basis Werknemersverzekering: uitkering bij minder dan 35 procent arbeidsongeschikt

Is uw werknemer na twee jaar ziekte minder dan 35 procent arbeidsongeschikt? Dan krijgt hij geen WIA-uitkering. Omdat de werknemer zijn oude werk vaak niet volledig kan hervatten, krijgt hij te maken met een lager inkomen of zelfs ontslag. Hij kan er dan flink in inkomen op achteruitgaan. De WIA Basis Werknemersverzekering vult zijn inkomen dan tijdelijk aan zodat de werknemer zich kan aanpassen aan zijn nieuwe situatie. Deze verzekering vult het inkomen aan tot een afgesproken percentage van het salaris. Maar alleen voor het percentage dat de werknemer arbeidsongeschikt is. De verzekerde moet minimaal voor 15 procent arbeidsongeschikt zijn om een uitkering uit deze verzekering te krijgen.

U kiest zelf de hoogte van het verzekerd bedrag. U kunt kiezen voor een dekking van 70, 80, 90 of 100 procent van het loon tot een maximum bedrag van 100.000 euro. De uitkering is dit percentage van het inkomen maal het arbeidsongeschiktheidspercentage.