Voordelen voor uw bedrijf


Goed werkgeverschap

U verzekert uw werknemers van een hoger inkomen bij arbeidsongeschiktheid. U biedt daarmee een mooie extra arbeidsvoorwaarde. En u kunt mogelijk voldoen aan verplichtingen uit uw CAO.

Premiestabiliteit

Kiest u voor een contracttermijn van drie of twee jaar in plaats van een jaar? Dan staat uw premiepercentage voor deze periode vast. Wij passen uw premiepercentage pas aan op het moment dat uw contracttermijn afloopt. Voor deze zekerheid betaalt u wel een hogere premie.

Inzicht in de kosten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Samen met uw verzekeringsadviseur kunnen wij u helpen om inzicht te krijgen in de totale kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Zo bent u nog bewuster van de kosten die specifiek voor u van toepassing zijn. En kunt u gericht investeren in het herkennen en aanpakken van verzuim- en arbeidsongeschiktheidsrisico’s.

Ondersteuning bij re-integratie

U krijgt ondersteuning en advies bij re-integratie als er een grote kans is dat een werknemer arbeidsongeschikt raakt en in de WIA komt. Komt een werknemer in de WIA? Dan blijven wij hem volgen. Ook kunnen wij financieel bijdragen aan de kosten van re-integratie van uw arbeidsongeschikte werknemer. Met re-integratie wordt de terugkeer naar werk bedoeld.
Lees meer hierover in de Brochure WIA-aanvullingsverzekeringen voor Grote bedrijven [PDF] .

Persoonlijk communicatie naar uw werknemers

Wij zorgen voor persoonlijke communicatie naar uw werknemers zodat zij begrijpen wat er voor ze verzekerd is. Wij laten u vooraf weten wat en wanneer wij communiceren.

Aansluiting op Delta Lloyd Ouderdomspensioenoplossingen

Hebt u de pensioenregeling voor uw werknemers bij Delta Lloyd ondergebracht? En zijn de loonbegrippen voor het ouderdomspensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen gelijk? Dan kunt u de arbeidsongeschiktheidsverzekering laten aansluiten op deze regelingen. De opgave van het loon voor de verzekering wordt dan gebaseerd op het hetzelfde loonbegrip waarover het ouderdomspensioen wordt berekend.

12,5 procent korting bij volledige deelname

Doen al uw werknemers mee aan de verzekering? Dan ontvangt u 12,5 procent korting op de premie.

Aangekondigd premiepercentage

Wij laten u voor 1 oktober weten wat uw premiepercentage voor de volgende contractperiode wordt. U weet dus altijd vooraf hoeveel procent u op het loon van uw werknemers kunt inhouden.

Voordelen voor uw werknemers

Meer financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Werknemers hebben meer financiële zekerheid als ze arbeidsongeschikt worden. Ze hoeven zich dan minder zorgen te maken over hoe ze hun vaste uitgaven kunnen blijven doen.

Collectief voordeel

Een werknemer kan zich individueel verzekeren voor arbeidsongeschiktheid. Maar dit is vaak veel duurder dan collectief verzekeren. Bovendien kan er bij individueel verzekeren sprake zijn van beperkte (medische) acceptatie.

Geen medische selectie

Van uw werknemers vragen wij geen gezondheidsverklaring. Maar ze mogen niet arbeidsongeschikt zijn op het moment dat de verzekering voor hen ingaat.

Werknemers met een hoog salaris ook verzekerd

Wij verzekeren ook werknemers met hogere salarissen. Vooral bij deze werknemers kan de inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid zeer fors zijn. Wij verzekeren een maximale uitkering (verzekerd bedrag) van 130.000 euro per jaar. Maar ook hogere bedragen zijn soms mogelijk. Als u daarom vraagt bekijken wij de mogelijkheden.

Ondersteuning bij re-integratie

Is er een grote kans dat een werknemer arbeidsongeschikt raakt en in de WIA komt? Dan kan hij ons om advies en ondersteuning vragen bij zijn re-integratie. Komt hij in de WIA? Ook dan blijven wij hem ondersteunen. Dit doen wij ook als hij bij u uit dienst is.

Meer over ziekte en arbeidsongeschiktheid