WIA-aanvullingsverzekeringen voor grote bedrijven

Wat is het?

  • Uw werknemers goed verzekerd bij arbeidsongeschiktheid
  • Premiestabiliteit bij 3-jarige en 2-jarige contacten
  • Aansluiting op Delta Lloyd Ouderdomspensioenoplossingen

Waar is deze verzekering voor?

Arbeidsongeschiktheid kunnen we niet voorspellen. Maar als een werknemer arbeidsongeschikt wordt? Dan kan zijn inkomen na het tweede ziektejaar fors dalen. De uitkering die hij dan krijgt van de overheid of vanuit zijn pensioenfonds is niet altijd genoeg om zijn uitgaven te kunnen blijven doen. De kans bestaat dat hij terugvalt tot bijstandsniveau.

Met een collectieve WIA-aanvullingsverzekering vult u het inkomen van uw werknemers bij arbeidsongeschiktheid aan. U biedt uw werknemers daarmee een mooie extra arbeidsvoorwaarde. En het hoeft u als werkgever niets te kosten. U kunt ervoor kiezen om de premie gedeeltelijk of geheel door uw werknemers te laten betalen.

Al uw werknemers verzekerd

Al uw werknemers zijn verzekerd. Ook nieuwe werknemers. Maar u kunt uw werknemers ook laten kiezen of ze meeverzekerd willen worden. Dit noemen wij facultatieve deelname.
Doen al uw werknemers mee? Dan krijgt u 12,5 procent korting op de premie.

Om verzekerd te kunnen worden moeten de werknemers verplicht verzekerd zijn voor de WIA. Van uw werknemers vragen wij geen gezondheidsverklaring. Werknemers die al arbeidsongeschikt zijn op het moment dat de verzekering voor hen ingaat zijn niet verzekerd.

Ruime dekking voor grote bedrijven

U kunt kiezen uit ruime dekkingen die u afzonderlijk of gecombineerd kunt afsluiten. De producten en de communicatie naar uw werknemers zijn eenvoudig in te regelen. Zo hebt u minimale inspanning en houden wij de producten begrijpelijk en vooral betaalbaar.

Inzicht in de kosten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Samen met uw verzekeringsadviseur kunnen wij u helpen om inzicht te krijgen in de totale kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Met dit inzicht kunt u gericht investeren in het herkennen en aanpakken van verzuim- en arbeidsongeschiktheidsrisico’s.

Ondersteuning en advies bij re-integratie

U krijgt ondersteuning en advies bij re-integratie als er een grote kans is dat een werknemer arbeidsongeschikt raakt en in de WIA komt. Komt een werknemer in de WIA? Dan blijven wij hem volgen.

Ook kunnen wij financieel bijdragen aan de kosten van re-integratie van uw arbeidsongeschikte werknemer. Met re-integratie wordt de terugkeer naar werk bedoeld.

Meer over ziekte en arbeidsongeschiktheid