Werknemers informeren

Biedt u uw werknemers een mooie dekking bij arbeidsongeschiktheid? Dan is het belangrijk dat zij weten waarvoor ze verzekerd zijn. Delta Lloyd zorgt voor persoonlijke communicatie met uw werknemers. Daarnaast helpen wij u om uw arbeidsvoorwaarde op aansprekende wijze onder de aandacht te brengen.

Werken aan bewustwording: informatie over de WIA

Het is belangrijk dat werknemers zich bewust zijn van de risico’s die ze lopen bij arbeidsongeschiktheid. Met onderstaande middelen kunt u werknemers uitgebreid informeren over wat er wettelijk geregeld is bij arbeidsongeschiktheid. Door bijvoorbeeld deze middelen op uw eigen intranet te plaatsen.

Arbeidsvoorwaarde onder de aandacht

Met een collectieve WIA-aanvullingsverzekering van Delta Lloyd biedt u werknemers een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde. Mis niet de kans om dit onder de aandacht te brengen! Ook hierbij ondersteunt Delta Lloyd u graag.

WIA rekentool
Met de WIA rekentool kan een werknemer zelf berekenen wat er met zijn inkomen gebeurt als hij arbeidsongeschikt wordt. Ook ziet hij welke aanvulling hij krijgt uit een Delta Lloyd WIA-aanvullingsverzekering die u aanbiedt. U kunt deze tool op uw eigen intranet plaatsen. Wilt u dit? Stuur dan een e-mail naar inkomen@deltalloyd.nl. Vervolgens nemen wij contact met u op binnen de gestelde reactietermijn

Aanvullende communicatiemiddelen

Verplichte communicatie Pensioenwet

Sluit u een WIA-aanvullingsverzekering die volgens de Pensioenwet wordt aangemerkt als arbeidsongeschiktheidspensioen? Dan zijn wij als pensioenuitvoerder verplicht om uw deelnemende werknemers de volgende documenten te sturen:

  • Pensioen 1-2-3. Pensioen 1-2-3 geeft uw deelnemende werknemers gelaagde informatie over hun arbeidsongeschiktheidspensioen en wat er precies voor hen is verzekerd. Deze informatie sturen wij uiterlijk drie maanden na de ingang van de verzekering. Maar ook na indiensttreding van een nieuwe werknemer. Meer informatie over Pensioen 1-2-3 en welke verzekeringen wel of niet worden aangemerkt als arbeidsongeschiktheidspensioen leest u op www.deltalloyd.nl/aop123.
  • Een jaarlijks overzicht met daarin de hoogte van de uitkering bij arbeidsongeschiktheid.
  • Wijzigingsbrief. Wijzigt de pensioenregeling? Dan sturen wij een nieuwe pensioenopgave.
  • Beëindigingsbrief. Stopt de deelname van een werknemer aan de verzekering? Bijvoorbeeld omdat hij uit dienst gaat. Dan sturen wij hem een schriftelijke bevestiging en leggen hem uit wat er gebeurt als hij daarna arbeidsongeschikt wordt.