Voordelen voor werkgevers

Ook voor u is er meer dan alleen een collectieve zorgverzekering voor uw werknemers. Zo profiteert u ook van gratis services.

Delta Lloyd Zorgmakelaar

Speciaal voor u als werkgever is er ook nog de Delta Lloyd Zorgmakelaar. Deze zet zich in voor een snellere terugkeer van uw zieke medewerkers. De Zorgmakelaar zoekt samen met u naar oplossingen die (verder) verzuim voorkomen. Hiervoor bemiddelt hij bijvoorbeeld bij wachtlijsten. Zo kan uw zieke medewerker sneller terecht bij een specialist of andere zorgverlener. De Delta Lloyd Zorgmakelaar geeft ook antwoord op medische en praktische vragen over:

  • welke interventiebedrijven bij u passen 
  • hoe en wanneer u een fysiotherapeut en/of psycholoog inschakelt;
  • wanneer u (acute) thuiszorg, traumaopvang, huishoudelijke ondersteuning, (BRAVO)cursussen, hulpmiddelen e.d. inzet.

Kortom, de Zorgmakelaar is dus een vraagbaak en gids voor de werkgever en voor leidinggevenden.

Vertrouwen op Best Doctors®

Uw medewerker kunnen voor een second opinion naar een andere medisch specialist binnen hetzelfde ziekenhuis. Maar als zij bij Delta Lloyd verzekerd zijn, kunnen zij ook gebruikmaken van Best Doctors®.

Wachtlijstbemiddeling

Delta Lloyd Zorgservices bemiddelt ook bij wachtlijsten in ziekenhuizen. Dit geldt voor dagverpleging, poliklinische hulp en een opname. Als verzekerde dit wil, zoekt een gespecialiseerd, gekwalificeerd team een ander ziekenhuis met een kortere wachttijd.

Aanvullende verzekering met vergoeding arbeidsgerelateerde zorg

Delta Lloyd biedt twee nieuwe aanvullende verzekeringen aan met een goede vergoeding voor arbeidsgerelateerde zorg: Delta Lloyd Zorg 1 en zorg 2.

Alles over inkomen

Lees hier alles over het thema ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid. Van uw wettelijke verplichtingen, veelgestelde vragen tot handige tips, stappenplannen en protocollen bij ziekteverzuim.