Arbodienstverlening via Delta Lloyd

Wat zijn de voordelen?

 • Uitgebreide arbodienstverlening en casemanagement tegen aantrekkelijke tarieven.
 • Langdurige ervaring in het begeleiden van zieke werknemers in het MKB.
 • Landelijke dekking en optimale bereikbaarheid. U hebt een vaste gesprekspartner.
 • Online verzuimprogramma waarin u;
  • snel en makkelijk ziek- en herstelmeldingen kan doorgeven;
  • continue inzicht hebt in de verzuimbegeleiding en de voortgang van de re-integratie; 
  • tijdig wordt gewezen op de stappen die u moet nemen volgens de Wet verbetering poortwachter.
 • Snelle diagnose en onafhankelijk advies over re-integratiemogelijkheden.
 • Indien nodig zetten zij vroegtijdig specialisten in. Dat kan al vanaf de eerste verzuimdag. Naast de eigen specialisten (bijvoorbeeld de bedrijfsarts) zetten zij landelijk de meest geschikte zorgverlener in voor optimale zorg tegen scherpe tarieven.
 • Administratief gemak bij het indienen van een claim. Zij sturen de verzuimgegevens die Delta Lloyd nodig heeft voor een correcte afhandeling van de claim.
 • Signaleren of er sprake is van vangnetgevallen (ziektewet, no-riskpolis), zwangerschap of vervroegde IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). In deze gevallen kunt u de uitkering verrekenen met de loondoorbetaling. Zo bespaart u loondoorbetalings- en re-integratiekosten. En de verzekeringspremie wordt daardoor niet nadelig beïnvloed.