Arbodienstverlening via Delta Lloyd

Uit welke arbopakketten kan ik kiezen?

U kunt kiezen uit twee pakketten.

Pakket 1: Uitgebreid pakket

Voor een vast bedrag per werknemer per jaar regelt de arbodienst alles rond het verzuim.

  • De arbodienst beoordeelt de ziekmelding en adviseert wat u verder kunt doen.
  • De arbodienst begeleidt het verzuim en ondersteunt bij de uitvoering van de Wet verbetering poortwachter.
  • U krijgt een verzuimprogramma waarin u gemakkelijk ziek- en herstelmeldingen in kan doorgeven. Ook hebt u met dit programma continue inzicht in de verzuimbegeleiding en de stappen die zijn ondernomen.
  • U krijgt een vaste casemanager of procesregisseur.
  • De casemanager of procesregisseur begeleidt het proces rondom het verzuim, schakelt met alle betrokken partijen en legt alle afspraken schriftelijk vast. Hij is tevens uw vraagbaak.

Pakket 2: Basispakket

Betaalt u liever op basis van de ingezette activiteiten? Dan start u met een laag instaptarief. U betaalt dan een vast laag tarief per werknemer per jaar. Extra activiteiten waarmee de arbodienst helpt worden na uitvoering, dus achteraf, in rekening gebracht. Bijvoorbeeld als een werknemer langer dan zes weken ziek is. Of als er een bedrijfsarts ingeschakeld moet worden.

  • U krijgt u een verzuimprogramma waarin u gemakkelijk ziek- en herstelmeldingen in kan doorgeven. Ook hebt u met dit programma continue inzicht in de verzuimbegeleiding en de stappen die zijn ondernomen.
  • In het basispakket van ArboNed krijgt u ook een procesregisseur.

Wat is niet verzekerd in het pakket?

  • Diensten die niet in het door u gekozen arbopakket worden genoemd.
  • Re-integratiedienstverlening en begeleiding na twee jaar ziekte is niet standaard opgenomen in het arbopakket. U kunt het pakket uitbreiden met casemanagement en begeleiding vanaf het derde ziektejaar.

Meer informatie?

Dowload de brochure voor een uitgebreid overzicht van de pakketten per arbodienst en de daarbij behorende tarieven.

Downloads