Kansen en risico’s in de Zakelijke Dienstverlening

Regelgeving, trends en ontwikkelingen in de markt hebben invloed op de kansen en risico’s voor uw bedrijf. Soms hebben deze ontwikkelingen ook impact op uw verzekeringen. Delta Lloyd houdt u graag op de hoogte van wat er speelt in uw branche.

Zakelijke dienstverlening

Zakelijke dienstverleners zijn op veel verschillende gebieden actief. Daarom lopen ook de marktontwikkelingen nogal eens uiteen. Op de volgende pagina’s verzamelen we relevante informatie voor verschillende werkgebieden:

Advocaten, accountants, administratie- en belastingkantoren

De markt voor advocaten groeit, maar de markt voor accountants, administratiekantoren en belastingadviseurs krimpt. Op de pagina over deze branches leest u hoe dit komt.

Architecten en ingenieurs

De krimp in de bouw heeft gezorgd voor een halvering van de markt voor architecten. Ingenieurs hebben minder te lijden gehad van de daling in overheids- en bedrijfsinvesteringen, maar zijn wel achteruitgegaan in omzet. De verwachting is dat de markt voor architecten en ingenieurs in 2016 sterker zal groeien dan de economie. Op de pagina over architecten en ingenieurs leest u hier meer over.

ICT-dienstverlening

De markt voor softwareontwikkelaars, IT-dienstverleners en webhostingbedrijven is beperkt georganiseerd – slechts een klein deel van de bedrijven is lid van een brancheorganisatie. Daarom zijn er over deze markt niet veel statistieken beschikbaar. De verwachting is dat de markt voor ICT-dienstverlening in 2016 sterker zal groeien dan de economie. De segmenten softwareontwikkeling en webhosting op basis van cloud computing groeien het meest. Op de pagina over ICT leest u meer over deze trends.

Organisatieadvies, onderzoek en PR

Managementadviesbureaus concentreren zich steeds meer op Big Data om hun klanten van inzichten te voorzien. In 2016 is de verwachting dat de markt voor organisatieadviesbureaus, marktonderzoekbureaus en PR-bureaus zal groeien in lijn met de economie. Op de pagina over advies en PR leest u meer over de trends.

Reclamebureaus

De reclamemarkt is op zoek naar nieuwe, innovatieve verdienmodellen, vooral online en via nieuwe technologie. De verwachting is dat de markt voor reclamebureaus in 2016 in lijn met de economie zal groeien. Op de pagina over reclamebureaus leest u alles over de trends in deze branche.

Jaarlijks brancherapport

Een compleet overzicht vindt u in ons jaarlijkse brancherapport Zakelijke Dienstverlening [PDF] .