WEGAM-verzekering

Werkgeversaansprakelijkheid motorrijtuigen

  • Cascoschade eigen auto werknemer meeverzekerd, inclusief no-claim verlies
  • Claims op basis van 'goed werkgeverschap' zijn gedekt
  • Korting voor grote bedrijven

WEGAM-verzekering in het kort

Als uw werknemers voor hun werk motorvoertuigen besturen, dan is er altijd kans op ongelukken. Heeft een medewerker schade of loopt hij letsel op tijdens een zakelijke rit? Dan bent u als werkgever al gauw aansprakelijk. De financiële gevolgen voor u als werkgever kunnen dan groot zijn.

Een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) dekt schade door of met motorrijtuigen standaard niet. Met een WEGAM-verzekering (Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigen) verzekert u zich alsnog tegen deze risico’s.

Wat is verzekerd?

De WEGAM-verzekering dekt uw aansprakelijkheid voor schade die werknemers oplopen door bedrijfs- en verkeersongevallen met motorvoertuigen. Raakt uw werknemer tijdens een zakelijke rit betrokken bij een ongeluk? Dan dekt de WEGAM-verzekering de schade die op u als werkgever wordt verhaald (de werkgeversaansprakelijkheid).

Verzekerde schade bij de WEGAM-verzekering:

  • letsel dat werknemers oplopen bij het besturen van een motorvoertuig;
  • cascoschade aan het eigen voertuig van de werknemer, als hij geen cascoverzekering heeft. Heeft de werknemer die wel? Dan vergoeden wij het eventuele eigen risico en no-claim verlies tot maximaal twee jaar;
  • schade die de werknemer lijdt, doordat u uw zorgplicht als werkgever niet voldoende bent nagekomen.

Onder werknemers verstaan wij uiteraard ook uitzend-/inleenkrachten en stagiaires.

Aanvullende dekkingen

U kunt de standaard WEGAM dekking uitbreiden met een extra dekking. Deze dekt uw aansprakelijk als uw medewerkers schade oplopen, terwijl zij lopen, fietsen of met het openbaar vervoer reizen voor hun werk.

Hebt u een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven bij Delta Lloyd? U hoeft deze dekking dan niet mee te verzekeren. In tegenstelling tot andere verzekeraars, dekt onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering deze aansprakelijkheid standaard.

Wat kost de verzekering?

Uw verzekeringsadviseur kan voor u de precieze kosten voor een WEGAM-verzekering berekenen. Wanneer u de verzekering afsluit voor een groot aantal werknemers komt u in aanmerking voor een korting (vanaf 100 arbeidsplaatsen).

Meerdere verzekeringen afsluiten

Wilt u meerdere verzekeringen afsluiten? U kunt de WEGAM-verzekering afsluiten als onderdeel van Het Ondernemerspakket. Met dit verzekeringspakket staan al uw verzekeringen op één polis. Al vanaf drie verzekeringen profiteert u van een aantrekkelijke pakketkorting. Sluit u de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven af in Het Ondernemerspakket? Dan is de WEGAM standaard al meeverzekerd. U hoeft hem dan niet los af te sluiten.

Aantal verzekeringen Pakketkorting
3 3%
4 4%
5 5%
6 6%
7 7%
8 8%
9 9%
10 10%
10+ 12,5%

Vrijblijvend advies

Wilt u meer informatie? Bespreek dan de mogelijkheden met een onafhankelijke adviseur. In een vrijblijvend gesprek stelt u samen een pakket samen dat aansluit bij uw situatie.

Belangrijke documenten

Profiteer van pakketkorting

Breng uw zakelijke verzekeringen onder in één overzichtelijk pakket.