Print pagina

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

U kunt het inkomen van uw werknemers bij arbeidsongeschiktheid aanvullen. U biedt uw werknemers daarmee een mooie extra arbeidsvoorwaarde. En het hoeft u als werkgever niets te kosten. U kunt ervoor kiezen om de premie (deels) door uw werknemers te laten betalen.

Inkomen tot 70 procent aangevuld bij arbeidsongeschiktheid

Uw medewerker kan aanzienlijk minder gaan verdienen als hij gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Hij kan zelfs tot bijstandsniveau zakken. Dit kan zeker het geval zijn als hij tussen de 35 en 80 procent arbeidsongeschikt raakt en minder dan 50 procent verdient van wat hij zou kunnen verdienen. Met de WGA Gat Verzekering kunt u de inkomensterugval aanvullen tot 70 procent van het gemaximeerde inkomen maal het uitkeringspercentage van de arbeidsongeschiktheidsklasse.

WGA Gat verzekering

Bonusregeling plus inkomen tot minimaal 70 procent aangevuld

Met de WGA Gat Plus Verzekering zorgt u bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van uw werknemer dat zijn inkomen minimaal 70 procent blijft van het loon dat hij verdiende voordat hij ziek werd. De plus staat voor de unieke bonusregeling. Met deze regeling wordt de werknemer beloond als hij meer dan 50 procent verdient van wat hij zou kunnen verdienen.

WGA Gat Plus Verzekering

Uitkering boven het maximum WIA loon

De WIA hanteert een maximum jaarloon. Medewerkers met een inkomen boven het maximum jaarloon krijgen derhalve geen uitkering over het deel dat zij meer verdienen. Zij kunnen fors minder gaan verdienen. Met de WIA Excedent verzekering verzekert u ook het inkomen boven het maximum jaarloon.

WIA Excedent verzekering

Uitkering bij minder dan 35% arbeidsongeschiktheid

Werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn, krijgen geen WIA-uitkering. Met de WIA Basis Werknemersverzekering voorkomt u dat het inkomen van uw zieke werknemer fors daalt als hij minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt.

WIA Basis verzekering

Uw werknemer kiest zijn aanvulling WIA uitkering

Als uw werknemer langer dan 2 jaar ziek is komt hij in de WIA (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) terecht. De hoogte van de WIA-uitkering hangt af van hoeveel procent arbeidsongeschikt uw werknemer is. De WIA Werknemers Individueel vult de WIA-uitkering aan die uw werknemer van de regering krijgt als hij arbeidsongeschikt langdurig arbeidsongeschikt blijft.

WIA Werknemers Individueel verzekering