Transport

Verbeterde vrachtautoverzekering

Per direct is de uitgebreide repatriëringdekking standaard opgenomen in de voorwaarden.

  • Noodzakelijke repatriëring als gevolg van ziekte of ongeval van de bestuurder of van diens gezinsleden.
  • Repatriëring van het stoffelijke overschot.
  • Reis- en verblijfskosten van een gezinslid indien de bestuurder zich in een buitenlands ziekenhuis in levensgevaar bevindt. 

Wist u dat onderstaande aanvullende dekkingen mogelijk zijn bij het vrachtautoproduct?

Privé goederen van de chauffeur

De schade aan of verlies van zaken (geen geld of geldswaarden) die zich in de cabine van het verzekerde voertuig bevinden en die behoren tot de particuliere huishouding van een verzekerde zijn meeverzekerd.

Dekking laad– en losmaterieel, inclusief eigen gebrek

De schade aan en/of verliezen van het aan het verzekerde voertuig bevestigde laad- en/of losmaterieel zijn meeverzekerd. De maatschappij vergoedt ook de schade door eigen gebrek, inclusief de herstelkosten van het eigen gebrek.

Dekking laad– en losmaterieel, inclusief eigen gebrek

De schade aan en/of verliezen van het aan het verzekerde voertuig bevestigde laad- en/of losmaterieel zijn meeverzekerd. De maatschappij vergoedt ook de schade door eigen gebrek, inclusief de herstelkosten van het eigen gebrek.

Dekking boekwaardeclausule

Bij een totaalverlies wordt de uitkering in dat geval gebaseerd op de boekwaarde en niet op de dagwaarde.

Werkrisico dekking

De aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade aan personen en zaken inclusief de daaruit voortvloeiende schade, die is veroorzaakt door vast aan het verzekerde motorrijtuig verbonden laad-, los- of werkmaterieel is meeverzekerd.

Uitbreiding van de Sister-Car-dekking

De schade die met of door het verzekerde motorrijtuig aan een ander motorrijtuig van dezelfde verzekeringnemer is toegebracht, wordt vergoed.

Meeverzekeren van het vervoer van gevaarlijke stoffen

De aansprakelijkheid van het vervoer van gevaarlijke stoffen is dan meeverzekerd.