Transport

Overige transportverzekeringen

Goederentransportverzekering

De Goederentransportverzekering dekt aan en verlies van zaken tijdens het vervoer ervan. Deze verzekering kan zowel voor afzonderlijke transporten als op doorlopende basis worden afgesloten.

Logistieke aansprakelijkheidsverzekering

De verzekering dekt de aansprakelijkheid van het verzekerde bedrijf. Met deze verzekering is er vrijwel volledige dekking voor het aansprakelijkheidrisico van de logistieke dienstverlener.

Voordelen zijn:

  • Naast Vervoerdersaansprakelijkheid nu ook dekking voor overige logistieke activiteiten ( de hele logistieke keten van verzekeringsnemer verzekerd, incl. Physical Distribution)
  • Limietdoorbreking bij wegvervoer buiten Nederland
  • Minder administratieve belasting (geen opgave van kentekens maar premie over bruto vrachtomzet)
  • Cabotage is meeverzekerd
  • Uitbesteed vervoer (voor ondervervoerder cq opvolgend vervoerder) is meeverzekerd.

Verzekering voor binnenvaartschepen en bedrijfsvaartuigen

  • Verzekering is bestemd voor  exploitanten/eigenaren van bedrijfsmatig gebruikte binnenwaterschepen.   

Werkmaterieel verzekering

Bij al uw logistieke werkzaamheden gebruikt u diverse machines. Variërend van magazijnwagentjes tot vorkheftrucks.

Een aantal voordelige kenmerken:

  • Schade veroorzaakt aan eigen zaken kan worden meeverzekerd.
  • Eigen gebrek dekking (casco) tot 5 jaar ouderdom.
  • Bij nieuwe objecten wordt tot 3 jaar de schade afgewikkeld met een waardegarantie.