Transport

Fleetmanagement nu geheel kosteloos

Module 1: analyse van de schade

Door een uitgebreide inventarisatie van de schaden uit het verleden worden analyses gemaakt op basis van de locatie, tijdstip, chauffeur en kenteken. Op deze manier wordt een eventuele schadetrend zichtbaar. De uitkomsten van deze analyses komen terug in het rapport zoals genoemd bij module 2.

Module 2: expertise van de voertuigen en een scan van het management beleid van het bedrijf

Naar aanleiding van één bezoek van onze riskmanagers levert Delta Lloyd een heldere risico- inventarisatie. In deze ligt de nadruk van de risico-inventarisatie uiteraard bij het meest kritische onderdeel: het wagenpark. De uitslag van de inventarisatie voor ontvangt u in een helder rapport waarin de risico’s en de preventieadviezen omschreven staan.

Module 3: Chauffeursbijeenkomsten

 • Risk management
 • Advisering
 • Chauffeurstraining  

Nadat het rapport bij u is gepresenteerd, worden er presentaties geven aan de chauffeurs. In deze presentatie wordt de nadruk gelegd op:

 • Schadecijfers
 • Ongevalfactoren/zaken
 • Waarnemingsfactoren
 • Aandacht en attentieniveau
 • Aandachtsafleiding
 • Taal van de weg
 • Dode en blinde hoek
 • Voertuigeigenschappen
 • Kinetische energie
 • De remweg
 • Afstand houden  

Module 4: Basis abonnement FysioFirst inclusief preventief onderzoek met MediMouse rugscan

Bij verzuim van medewerkers in de transportsector kan direct FysioFirst ingeschakeld worden om het verzuim zo snel mogelijk aan te pakken.

 • Snelle diagnostiek, plan van aanpak en rapportage binnen 48 uur.
 • Landelijk dekkend netwerk.
 • Netwerk samengesteld uit (top)sport en bedrijfsfysiotherapeuten; zowel arbeidsgerelateerde verzuim als ook sportblessures kunnen via portal worden gemeld.
 • Snel en praktisch gericht op het huidige verzuimproces. 

Hiernaast is het ook mogelijk om preventief, met de unieke MediMouse, de houding en mobiliteit van de wervelkolom van alle medewerkers te bekijken.

 • Een meting van de wervelkolom zonder hierbij gebruik te maken van straling.
 • Eenvoudig en makkelijk te begrijpen verslag voor uw klant. Hierdoor is er een goed vertrekpunt om eventueel preventieve interventie te plegen.
 • De meting geeft in een paar minuten een helder beeld van de conditie van de wervelkolom en maakt hierdoor de therapie effectiever. Er gaat dus minder tijd verloren aan ineffectief onderzoek en behandeling.
 • Preventief waardevol aangezien problemen aan de wervelkolom al ontdekt (en opgelost) kunnen worden voordat er klachten aanwezig zijn.
 • Betrouwbare, reproduceerbare en valide testmethode, inzetbaar als controlehulpmiddel vóór, tijdens en na training of behandeling.
 • In tegenstelling tot MRI en Röntgen onderzoek worden niet alleen statische houdingen zoals liggen, staan of zitten gemeten, maar ook beweging. Het is vaak juist dán dat klanten pijnklachten ervaren.
 • Door het opslaan van de meting zijn er objectieve gegevens om therapie of interventie te onderbouwen naar bijvoorbeeld zorgverzekeraars en andere instanties. Therapie of andere (preventieve)behandelingen kunnen op deze manier onderbouwd worden.