Personiq

Waaruit bestaat het pakket?

Het pakket bestaat uit de volgende producten:

Mutatienet

Het onderdeel Mutatienet is niet meer te benaderen. Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe vorm van online muteren. Mutaties voor het Inkomen en Verzuimbedrijf kunt u doorgeven via: inkomen_acceptatie@deltalloyd.nl.