Gevolgen voor werknemers

Hoe hoog is de uitkering?

Bij arbeidsongeschiktheid voorziet de WIA in een basisinkomen, maar niet meer dan dat. Als u meer dan 80% arbeidsongeschikt bent en er geen kans is op herstel, krijgt u een uitkering op grond van de Inkomensvoorziening Volledig arbeidsongeschikten (IVA). De IVA-uitkering bedraagt 70% van het laatste loon (tot een maximum).

Bent u tussen de 80 en 35% arbeidsongeschikt, dan is de uitkering lager. Het doel van de WIA is immers dat de arbeidsongeschikte zo veel mogelijk gaat of blijft werken. Eerst ontvangt de werknemer een ‘loongerelateerde uitkering’. Daarna volgt ofwel de ‘loonaanvulling’ ofwel een vervolguitkering. Het bedrag hangt af van het oorspronkelijke inkomen en de mate van arbeidsongeschiktheid – zie hieronder:

Loongerelateerde uitkering

U krijgt een uitkering van 70% van het verschil tussen uw huidige en uw vroegere loon (maximaal over € 46.205). Als u deels nog werkt, krijgt u deze uitkering dus als aanvulling op uw loon. Deze uitkering duurt minimaal een half jaar en maximaal vijf jaar, afhankelijk van het aantal jaren dat u vóór uw ziekte hebt gewerkt. U moet in elk geval 26 weken van de laatste 39 weken voordat u ziek werd, hebben gewerkt.

Loonaanvulling/vervolguitkering

Na deze periode wordt uw situatie per maand bekeken. De basis is het inkomen dat u nog zou kunnen verdienen (de ‘theoretische verdiencapaciteit’):

  • U verdient 50% of meer van wat u theoretisch kunt verdienen: naast uw loon ontvangt u een loonaanvulling van 70% van het verschil tussen uw oude loon (tot een maximum) en het loon dat u maximaal zou kunnen verdienen.
  • U verdient minder dan 50% van wat u theoretisch kunt verdienen: naast uw (eventuele) loon krijgt u een vervolguitkering die gebaseerd is op het minimumloon. De uitkering is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid.