Gevolgen voor werknemers

De regelingen

Hoeveel procent arbeidsongeschikt bent u? Dit bepaalt in welke WIA-regeling u komt. Het UWV beoordeelt dit tijdens de keuring.

De regelingen:

 • Bent u minder dan 35 procent arbeidsongeschikt?
  Dan ontvangt u geen uitkering. Als u 34 procent arbeidsongeschikt bent, kunt u volgens de WIA nog steeds voor 66 procent werken.
 • Bent u tussen de 35 en 80 procent arbeidsongeschikt?
  Dan komt u terecht in de WGA-regeling (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Deze uitkering is laag. Het is de bedoeling dat u deze uitkering aanvult met inkomen uit werk.
 • Bent u meer dan 80 procent arbeidsongeschikt? Maar kunt u nog goed herstellen?
  Dan komt u ook terecht in de WGA-regeling (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten).
 • Bent u meer dan 80 procent arbeidsongeschikt? En is er weinig of geen kans op herstel?
  Dan komt u terecht in de IVA-regeling (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). U ontvangt een uitkering op basis van uw laatstverdiende loon.