Gevolgen voor werknemers

Inkomensverlies

Ook door het maximum dat de overheid stelt aan het inkomen waarover wordt uitgekeerd, kan fors inkomensverlies ontstaan. Dat maximum is in 2008 € 46.205. De WIA-uitkering is nooit hoger dan 70% van dit bedrag.