Gevolgen voor werknemers

Minder werk, minder inkomen

Sinds 1 januari 2006 bestaat de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA is de opvolger van de WAO. Bent u op of na 1 januari 2004 ziek geworden? Dan komt u in de WIA terecht als u meer dan twee jaar ziek bent.

Nadruk op werk
Weer aan het werk gaan, staat centraal bij de WIA. De nadruk ligt op wat de medewerker nog wel kan in plaats van wat hij niet meer kan. Hoe minder de medewerker werkt bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschikt, hoe minder inkomen hij heeft.

Er zijn twee WIA-regelingen:

  • WGA: regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
  • IVA: regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten