Gevolgen voor werkgevers

De kosten van de WIA

Wat zijn voor u de kosten van de WIA? Dit hangt af van uw keuze. Bijvoorbeeld of u zelf risico wilt dragen. Bovendien stijgen de kosten als er meer van uw medewerkers in de WGA-regeling terechtkomen.

Eigen risico verzekeren
De eigenrisicodrager betaalt de uitkeringen volledig zelf. Hebt u zich verzekerd tegen dit risico? Dan stijgt uw premie als er meer van uw medewerkers arbeidsongeschikt raken. Dit geldt ook voor de werkgever die geen eigen risico draagt. Hij betaalt dan aan het UWV fors hogere premies. 

Verschillend per bedrijf
De kosten van de WIA zijn voor ieder soort bedrijf verschillend. Dit is afhankelijk van het risico op arbeidsongeschiktheid in uw bedrijf.

Meer weten? Vraag het aan uw verzekeringsadviseur. Hij informeert u graag over de mogelijkheden en de kosten.