Gevolgen voor werkgevers

Uitbesteden of eigen risico dragen?

Is een van uw medewerkers ziek? En komt hij in de WGA-regeling (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) terecht? Dan hebt u als werkgever drie keuzes: 

  • WGA-eigenrisicodragerschap
  • WGA-eigenrisicodragerschap dat wordt gedekt met een WGA Eigenrisicodrager Verzekering
  • Uitvoering door het UWV 

Wat is een WGA-eigenrisicodrager?
Iedere werkgever is standaard bij het UWV verzekerd. Werkgevers betalen een basispremie (die is voor iedere werkgever gelijk) en een premie die afhankelijk is van het risico op arbeidsongeschiktheid binnen het bedrijf. Het UWV stelt ieder jaar deze premie vast.

U kunt er ook voor kiezen om zelf risico te dragen. U betaalt dan geen WGA premie aan het UWV. Zodra een van uw medewerkers arbeidsongeschikt raakt, ben u zelf verantwoordelijk voor het uitbetalen van de WGA-uitkering. U kunt zich hiervoor verzekeren. U bent dan vaak veel voordeliger uit.

Wilt u WGA-eigenrisicodrager worden? Dan moet u daarover eerst advies vragen aan uw ondernemingsraad. Verder hebt u een zekerheidsstelling van uw bank of verzekeraar nodig. Dit is een garantie dat u de WIA-verplichtingen aan uw medewerkers ook kunt nakomen.