Bedrijfspand verzekeren: veelgestelde vragen

Uw bedrijfspand verzekeren? Stel eerst deze kritische vragen om tot de beste verzekering te komen voor uw bedrijf.

Wat kan ik nu al doen om de continuïteit van mijn bedrijf bij grote schade te waarborgen?

Stel een bedrijfscontinuïteitsplan op. Daarmee bent u beter voorbereid op ongelukken. Dit plan is speciaal op uw organisatie toegespitst. Voor de ene organisatie is 24 uur stilstand misschien al een ramp. Een ander bedrijf kan na een paar weken nog zonder al te veel bedrijfsschade doorstarten. Dat hangt af van verschillende factoren:

 • Hoe afhankelijk bent u van uw locatie en gebouwen?
 • Zijn de machines en grondstoffen of goederen die u nodig hebt nog beschikbaar?
 • Zijn de noodzakelijke energievoorzieningen nog intact?
 • Is uw bedrijf nog bereikbaar?
 • Werkt de automatisering nog?

Veel bedrijven houden alleen rekening met een noodscenario voor als de locatie volledig is afgebrand. Maar er kan ook iets in uw omgeving gebeuren. Dan is er misschien niets aan de hand met uw bedrijf zelf, maar kunnen uw klanten of leveranciers u niet bereiken. Om die reden is een uitgebreide, kritische beoordeling noodzakelijk. Een bedrijfsnoodplan is altijd een momentopname. Het is daarom goed het plan regelmatig opnieuw te beoordelen. Een risicodeskundige kan u helpen met een continuïteitsplan.

Tip: Bewaar het bedrijfsnoodplan niet alleen op de locatie waar u het voor gemaakt hebt. Bewaar het bijvoorbeeld ook bij u thuis.

Maakt het nu echt uit welke brandverzekering ik neem?

Een brandverzekering vergoedt de schade, maar een goede brandverzekering zorgt ook dat uw bedrijf snel weer kan draaien. Een goede bedrijfsschadeverzekering biedt in elk geval de volgende dekkingen:

 • De verzekering betaalt doorlopende kosten en winst.
 • De verzekering biedt de mogelijkheid versneld door te starten. Daar zijn wel extra kosten aan verbonden. De verzekeraar kan dan bijvoorbeeld zoeken naar een tijdelijk bedrijfspand. Ook is het mogelijk reparaties te versnellen of machines en materieel te huren.

Een gebouwenverzekering dekt daarnaast de herbouw van uw pand. Voor de schade aan inventaris en goederenvoorraad is er een inventaris- en goederenverzekering. Breng daarom met een ervaren adviseur in kaart wat voor de continuïteit van uw bedrijf de belangrijke dekkingen zijn. Naast een goede verzekering is het minstens zo belangrijk om de kans op brand zo klein mogelijk te maken door te zorgen voor goede preventie maatregelen.

Ik ga een nieuw bedrijfspand bouwen. Kan ik bij de bouw al besparen op mijn brandverzekering?

Zeker, door slim te bouwen beperkt u het risico op brand, waardoor u straks minder verzekeringspremie betaalt.

Een paar zaken waarmee u bij nieuwbouw brand kunt voorkomen:

 • Gebruik onbrandbare materialen in de constructie van het gebouw.
 • Zorg voor spreiding van gebouwen, zodat er een brandgang ontstaat. Is spreiding niet mogelijk? Zorg dan voor brandwerende scheidingen tussen verschillende delen van het gebouw. Die scheidingen moeten de brand minimaal 120 minuten kunnen weren.
 • Zijn er meer productielijnen gepland? Plaats deze dan in aparte brandcompartimenten. Hiermee verkleint u de kans aanzienlijk dat uw hele productieproces stil komt te liggen.

Zulke maatregelen beperken niet alleen het risico op brand, maar u betaalt daardoor ook nog eens minder verzekeringspremie.

Zijn er manieren om de premie van mijn brandverzekering te verlagen?

In bestaande bouw zijn allerlei preventiemaatregelen mogelijk die de premie kunnen verlagen. Bijvoorbeeld:

 • Leg sprinklerbeveiliging aan of een sprinklerinstallatie. Soms is het aanleggen van een brandmeldinstallatie een redelijk alternatief.
 • Neem zogenoemde ‘ontstekingsbronnen’ weg bij brandbare materialen. Sla bijvoorbeeld verpakkingsmateriaal op een andere plaats op.
 • Bewaak onbemande processen met branddetectie of camerabewaking.
 • Zijn er brandwerende scheidingen in het gebouw? Zorg dan dat u het effect daarvan niet tenietdoet door brandbare goederen aan de buitenkant ervan te plaatsen.

Overleg met uw adviseur welke maatregelen de premie kunnen drukken. Verder kan het ook voordelig zijn om uw brandverzekering samen met andere verzekeringen in een pakket af te sluiten.

Kan ik iets doen om brandstichting te voorkomen?

Brandstichting is één van de meest voorkomende oorzaken van bedrijfsbrand. U kunt een aantal effectieve maatregelen nemen om brandstichting te voorkomen:

 • Plaats een degelijk hekwerk om uw terrein. De kans dat brandstichters op uw terrein komen, neemt dan sterk af.
 • Plaats geen brandbare materialen dicht bij gebouwen of tegen een hek. Vaak staan er bijvoorbeeld pallets en afvalcontainers tegen gebouwen of hekken.
 • Zorg dat uw terrein goed is verlicht. Brandstichters staan niet graag ‘in de spotlights’.
 • Zorg voor toezicht of sociale controle. Sluit bijvoorbeeld een contract met een particuliere bewakingsdienst en laat die regelmatig (maar op verschillende tijden!) controleren. Of maak afspraken met buren om toezicht te houden.

Op welke oorzaken van brandschade moet ik extra goed letten?

De drie meest voorkomende oorzaken van brandschade zijn:

 1. Brandstichting - Brandstichting komt voor in allerlei vormen. Het kunnen kinderen zijn die met vuur spelen. Maar het kan ook een pyromaan zijn die een gebouw in brand steekt, of materiaal in de omgeving daarvan.
 2. Technische oorzaak - Een technische oorzaak van brand is bijvoorbeeld een probleem met een elektrische installatie, verwarmingstoestel of machine. Denk aan kortsluiting, oververhitting en doorbranden.
 3. Onzorgvuldigheid - Niet iedereen is even zorgvuldig. Zo kan iemand onvoldoende aandacht hebben voor het reinigen met brandbare vloeistoffen, bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen. Of voor het verwijderen van brandbare smeermiddelen, materialen of afval.

U kunt zich hiertegen wapenen met diverse preventieve maatregelen. Uw adviseur geeft u daar graag informatie over.

Wat kan ik doen om brandschade te voorkomen die ontstaat door elektrische installaties?

Vaak ontstaat brand in de elektrische installatie van een gebouw. Dat kan een meterkast zijn, maar ook een stopcontact. Een defect of onjuist gebruik kan overmatige warmteontwikkeling veroorzaken. De temperatuur loopt dan soms zo hoog op, dat er brand ontstaat. U kunt er iets aan doen om dat te voorkomen:

 • Laat alleen deskundigen werkzaamheden aan elektrische installaties uitvoeren. Kijk bijvoorbeeld op www.uneto.nl voor een elektrotechnisch installatiebedrijf bij u in de buurt.
 • Laat elektrische installaties regelmatig inspecteren door een elektrotechnisch installatiebedrijf of een hierin gespecialiseerd inspectiebureau. Ga naar www.ikeur.nl en www.beheereninspectie.nl voor een overzicht van zulke bedrijven.
 • Zorg ervoor dat elektrische installaties voldoende afgestemd zijn op de activiteiten van het bedrijf en op de werkomstandigheden. Een elektrotechnisch installatiebedrijf kan u hierover adviseren.
 • Zijn er problemen met de elektrische installatie? Hebt u bijvoorbeeld last van stroomonderbrekingen, een aardlekschakelaar die vaak afschakelt of een zekering die er telkens uit klapt? Neem dan direct contact op met een elektrotechnisch installatiebedrijf.
 • Vermijd overbelasting van de elektrische installatie. Vervang daarom ook nooit zomaar een zekering door een zwaardere variant.
 • Berg nooit spullen op in meterkasten.

Naast het voorkomen van brandschade kunnen sommige maatregelen ook bijdragen aan een verlaging van de premie van uw verzekering. Overleg met uw adviseur welke maatregelen de premie kunnen drukken.

Wat kan ik doen aan brandpreventie bij elektrische apparaten?

Elektrische apparaten vormen altijd een risico. Een defect, verkeerd gebruik, vervuiling of onvoldoende ventilatie kan bijvoorbeeld leiden tot brand. U kunt er iets aan doen om dat te voorkomen:

 • Bent u klaar met een elektrisch apparaat? Schakel het dan uit of trek de stekker uit het stopcontact. Controleer aan het eind van elke werkdag of alle apparaten uit zijn.
 • Zorg ervoor dat elektrische apparaten voldoende ventilatie hebben.
 • Vervang defecte tl-buizen direct, bijvoorbeeld als ze knipperen.
 • Sluit vast opgestelde apparaten en machines direct aan op een stopcontact. Maak dus geen gebruik van een stekkerblok of verlengsnoer. Zijn er onvoldoende stopcontacten of haalt het snoer die niet? Laat dan extra stopcontacten plaatsen.
 • Vervang verouderde apparatuur op tijd en laat werknemers geen eigen apparatuur meenemen naar het werk.
 • Wees alert op beschadigingen van apparaten, snoeren en stekkers.

Het verkeerd en veelvuldig gebruik van stekkerverdeeldozen en verlengsnoeren leidt tot overbelasting of oververhitting. Ook daaraan kunt u iets doen om dat te voorkomen:

 • Beperk het gebruik van stekkerverdeeldozen tot een minimum. Sluit er in ieder geval nooit meer dan 2000 watt op aan.
 • Sluit geen stekkerverdeeldozen op andere stekkerverdeeldozen aan, of verlengsnoeren op verlengsnoeren.
 • Rol snoerhaspels altijd volledig af. Opgerolde snoeren kunnen namelijk zo heet worden dat ze smelten en kortsluiting veroorzaken.
 • Leg een verlengsnoer of een snoer van een stekkerverdeeldoos nooit onder een tapijt of vloerbedekking.
Naast het voorkomen van brandschade kunnen sommige maatregelen ook bijdragen aan een verlaging van de premie van uw verzekering. Overleg met uw adviseur welke maatregelen de premie kunnen drukken.

Waarom zou ik mijn pand verzekeren terwijl het nog in aanbouw is?

Een pand dat in aanbouw is, kent aanzienlijke schaderisico’s. Denk aan brand, vandalisme en lekkage. Het is daarom verstandig om het te verzekeren. U kunt een bedrijfspand in aanbouw verzekeren met een CAR-verzekering.

Vraag uw aannemer of hij het pand heeft verzekerd en onder welke voorwaarden. Heeft hij een te laag bedrag verzekerd? Of gekozen voor een eigen risico? Blijft herstel uit doordat hij failliet is gegaan? Het zijn risico’s voor u die een CAR-verzekering dekt. Een CAR-verzekering dekt ook schade die is veroorzaakt aan bestaande bouw en naastgelegen panden. Weet u niet zeker of dit alles voldoende is gedekt? Overweeg dan of zelf een verzekering afsluiten een oplossing is.

Ik heb brand en inbraak verzekerd. Dat is toch voldoende?

Brand en inbraak zijn inderdaad belangrijke risico’s om goed te verzekeren. Maar er zijn er nog meer, waaraan u misschien niet gedacht hebt. Denk aan instortingsgevaar, bijvoorbeeld door een aanrijding, waterschade, en blikseminslag en inductie. We geven van elk risico een paar voorbeelden.


Bedrijfspand stort in, bijvoorbeeld door een aanrijding:

 • Constructies van bedrijfsgebouwen zijn vaak vrij licht, bijvoorbeeld golfplaten daken en overkappingen.
 • Loopkranen, heftrucks, shovels en dergelijke kunnen schade veroorzaken aan gebouwen, installaties en stellingen.

Waterschade:

 • Waterschade kan ontstaan door bijvoorbeeld hevige regenval en afwatering die al het water niet meer kan verwerken.

Bliksem en inductie:

 • Bedrijven zijn steeds afhankelijker van automatisering. Denk aan kantoorautomatisering en geautomatiseerde productieprocessen. Een blikseminslag kan aanzienlijke schade veroorzaken. Bijvoorbeeld doordat u het gebouw niet meer in kunt of door beschadigde productiemachines. Een bliksemafleider en overspanningbeveiliging kunnen de schade beperken of voorkomen.

Wat kan ik doen om de kosten voor mijn verzekeringen te verlagen?

Er zijn verschillende manieren om verzekeringskosten te beperken. Een paar voorbeelden:

 • Neem preventieve maatregelen.Sluit meer dan één verzekering af in een pakket.
 • Sluit een verzekeringspakket af voor een langere contractstermijn.
 • Verhoog uw eigen risico.
 • Betaal uw premie per jaar.

Uw adviseur kan u hierbij het best adviseren. Dat doet hij aan de hand van uw wensen en uw bedrijfsprofiel.

Ik ben al verzekerd via de vereniging van eigenaren, wat is het nut van extra verzekeren?

De verzekeringen die VVE’s afsluiten zijn vaak beperkt, zorg dus dat u precies weet wat er wel en niet verzekerd is.

Een VVE verzekert in beginsel het gebouw en mogelijk ook de gezamenlijke aansprakelijkheid van de eigenaren ervan. Maar misschien hebt u verbeteringen aangebracht in uw appartement of deel van het gebouw. Denk aan keukens, verwarmingsinstallaties of zelfs schilderwerk. Als de VVE niet ‘aan het gebouw direct verbonden kosten’ in de verzekering heeft opgenomen, is het verstandig om dat zelf te doen. Uw adviseur kan u hierbij helpen.

Wat kan ik zelf doen om de kans op inbraak in mijn bedrijfspand te verkleinen?

U kunt zelf een aantal maatregelen nemen om de kans op inbraak te verkleinen. We splitsen die op in vier groepen:

 1. organisatorisch
 2. signalerend
 3. vertragend
 4. alarm opvolgend

Hierna leest u per groep welke preventieve maatregelen u kunt nemen om inbraakrisico te verkleinen.

1. Organisatorische maatregelen

 • Zorg ervoor dat uw pand voldoende verlicht is.
 • Hou begroeiing laag, zodat er vrij zicht is op het pand vanaf de openbare weg. Maak het inbrekers niet gemakkelijk met zaken als afval- of zeecontainers tegen het pand. Die kunnen zij namelijk gebruiken om te klimmen.
 • Maak ladders vast met ketting en hangslot, of beter: zet ze binnen.Vergoeding van vermiste spullen vindt alleen plaats als er inbraakschade is. Sluit daarom deuren en ramen. Pas SKG**-hang- en sluitwerk toe.
 • Sluit na werktijd lamellen of jaloezieën.
 • Maak van uw bedrijf niet onnodig een etalage. Zorg bijvoorbeeld dat Apple-computers en Apple-apparatuur niet zichtbaar zijn vanaf de weg.
 • Plaats een afsluitbaar hekwerk om uw pand. Bij voorkeur een spijlenhekwerk of draadmattenhekwerk.

2. Signalerende maatregelen:

 • Laat in het gebouw een inbraakmeldinstallatie aanleggen door een BORG-erkend beveiligingsbedrijf. De installatie moet afgestemd zijn op de aantrekkelijkheid en de totale waarde van de goederen.
 • Breng buiten het gebouw een voorziening aan waarmee u snel onbevoegden detecteert. Een steeds vaker voorkomende techniek is die van intelligente camera’s.
 • Zorg voor effectieve detectie rondom gewilde zaken of compartimenten.

3. Vertragende maatregelen:

 • Plaats waardevolle zaken in een inbraakvertragende ruimte of kluis. Die vertraging moet minimaal vijf of tien minuten zijn.
 • Laat een of meer mistgeneratoren installeren. Goederen die de inbreker niet ziet, kan hij ook niet stelen.
 • Leg computers, computerschermen en beamers vast met kabels of andere voorzieningen.

4. Maatregelen om een alarm goed op te volgen:

 • Reageer snel. De signalerende en vertragende maatregelen hebben alleen effect als u snel reageert op een alarm.
 • Maak afspraken met een particuliere bewakingsdienst, of zoek aansluiting bij een collectieve beveiliging op het bedrijventerrein.
 • Zorg er altijd voor dat uw personeel en u geen risico lopen.
 • Vraag uw adviseur naar technische mogelijkheden die bijdragen aan persoonlijke veiligheid als u reageert op een alarm.
 • Naast een kleinere kans op inbraak leveren deze preventiemaatregelen vaak ook een lagere premie op. Overleg met uw adviseur welke maatregelen de premie kunnen drukken.

Wat levert het mij eigenlijk op als ik de preventie goed op orde heb?

Goede basispreventie is noodzakelijk om de kans op schade aan uw bedrijfspand en bezittingen te verkleinen. Goede preventie levert u bovendien extra voordeel op en kan leiden tot een lagere premie.

Daarnaast maakt u door goede preventieve maatregelen uw risico’s inzichtelijker en beter beheersbaar.

Omgeving bedrijfspand verzekeren

Is schade aan omliggende panden door een brand in mijn bedrijfspand gedekt?

Dat hangt van uw brandverzekering af. De eigenaren van de omliggende panden hebben doorgaans een eigen brandverzekering. Hebben zij die niet, dan stellen zij u misschien aansprakelijk. Zorg er daarom voor dat de dekking van uw brandverzekering voorziet in dit risico. Controleer dat in uw verzekeringsvoorwaarden, of vraag uw adviseur ernaar.

Kan ik mij verzekeren tegen milieuschade en geldt die verzekering ook voor omliggende panden?

U kunt een milieuschadeverzekering afsluiten. U verzekert daarmee de kosten van sanering en reiniging. U moet de omliggende bedrijven wel informeren over mogelijke milieuschaderisico’s van uw bedrijfsactiviteiten.

Krijg ik korting op de premie wanneer mijn bedrijf op een bedrijventerrein ligt?

Ja, dat kan. Goede brandpreventiemaatregelen en inbraakpreventiemaatregelen zijn heel belangrijk, zo mogelijk met cameratoezicht. Ook collectieve beveiliging van het bedrijventerrein werkt preventief. Voldoen de maatregelen aan een erkende maatstaf en hebt u een Keurmerk Veilig Ondernemen? Dan krijgt u bij verzekeraars vaak korting op uw brandpremie.

Kan ik mijn buren aanspreken op risico’s die zij lopen die ook voor mijn bedrijf gelden?

Ziet u op het terrein van de buren iets wat ook voor u een risico kan zijn? Spreek hen er dan zeker op aan. Denk aan de opslag van houten pallets of ander brandbaar materiaal op hun terrein. Door brandstichting bij de buren is er namelijk ook risico dat uw bedrijf schade oploopt. Vraag of de afvalcontainers van uw buren tien meter vanaf uw pand kunnen staan. Of zorg gezamenlijk voor een terreinafscheiding die potentiële indringers hindert bij hun bezoek.