Matching, Rendement en Pensioen

Matchingportefeuille

Met een Matchingportefeuille kunnen we het renterisico van het pensioenfonds verminderen. We matchen de verplichtingen van het pensioenfonds met de vastrentende-waarden-portefeuille. De feitelijke matching kan op twee manieren:

  • Door middel van cash, ofwel durationverlenging met behulp van obligaties. Hiervoor staat een uitgebreid fondsenpalet van Delta Lloyd Asset Management ter beschikking.
  • Met een zogenaamde swap-overlay. Bij deze derivatenconstructie kan de onderliggende vastrentende portefeuille ongewijzigd blijven. Hierdoor worden onnodige transactiekosten voorkomen. 
  • Bijkomend voordeel is dat actief beheer van deze portefeuille extra rendement kan opleveren.