Veelgestelde vragen over preventie

Waar moet u als ondernemer aan denken bij preventie? Hoe vaak moet een keuring laten uitvoeren? Overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden over preventie.

Door wie kan ik een NEN 3140 keuring laten uitvoeren?

U moet uw elektrische installatie laten keuren door een inspectiebedrijf met een Certificaat van Toezicht van de Dekra (een onafhankelijke keuringsorganisatie). Wilt u weten welke bedrijven de keuring van uw elektrische installatie mogen uitvoeren? U vindt ze op www.ikeur.nl en www.beheereninspectie.nl.

Waarom is een periodieke keuring van mijn elektrische installatie verplicht?

De elektrische installatie is misschien wel de meest gebruikte installatie in uw bedrijf. Door de stroom in de installatie ontstaat warmte. Daardoor zetten onderdelen uit, en na uitschakelen krimpen ze weer. Zo ontstaat weerstand in die onderdelen, waardoor ze warmer worden. Uiteindelijk kan brand ontstaan. Maar ook andere problemen met de elektrische installatie kunnen tot brand leiden. Bijvoorbeeld loszittende contacten, loshangende stopcontacten, lampen, kabels, enzovoort. Om al deze zaken regelmatig te controleren, is een periodieke keuring verplicht.

Hoe vaak moet ik mijn elektrische installatie laten keuren?

Hoe vaak u de elektrische installatie moet laten keuren, staat meestal in de clausule die bij uw polis is afgegeven. Dit varieert van 1, 3 of 5 jaar. Dit is afhankelijk van het risico.

Wat is het verschil tussen ElektraGarant en NEN3140?

ElektraGarant is een methode voor elektrakeuringen die Delta Lloyd zelf heeft ontwikkeld, speciaal om de risico’s op brandschade in beeld te brengen. De inspectie is compleet en richt zich ook op verlengsnoeren, machines, lampen en de omstandigheden waar deze in gebruikt worden.

NEN3140 is een algemenere keuringsnorm, die niet alleen van toepassing is op de elektrische installatie. Bij deze norm gaat het om alles wat met de arbeidsomstandigheden te maken heeft. Bij de keuring ligt de nadruk op persoonlijke veiligheid, en veel minder op brandgevaar.

ElektraGarant besteedt ook aandacht aan de veiligheid van de elektrische installatie. De belangrijkste metingen uit de NEN3140 worden namelijk ook uitgevoerd. ElektraGarant geeft u duidelijkheid. U weet precies wat er van u verwacht wordt. Doorloopt u het traject van ElektraGarant? Dan voldoet u aan onze voorwaarden voor de brandveiligheid van de elektrische installatie en apparaten. Zodoende weet u zeker dat bij brandschade door elektra geen discussie ontstaat.

Mag ik TL-buizen vervangen door ledlampen? En waar moet ik daarbij op letten?

In veel gevallen is het mogelijk om het TL-armatuur aan te passen. Daardoor kunt u ledlampen gebruiken. Maar dat is niet altijd aan te raden. Laat u daarom goed informeren. Het is goed u zich er bewust van bent dat er nadelen zijn bij het gebruik van Ledlampen. Hieronder leest u enkele nadelen van ledlampen:

 • Een TL-buis is lichter dan een ledbuis. De lampvoetjes zijn niet berekend op de zwaardere ledbuis, waardoor schade kan ontstaan. De lamp kan bijvoorbeeld uit het armatuur vallen. Als dat leidt tot letselschade, bent u verantwoordelijk.
 • U moet de aangepaste armaturen laten keuren. Een elektrisch apparaat moet namelijk een CE-keurmerk hebben. Nadat het armatuur is aangepast, is het bestaande keurmerk niet meer geldig.
 • Uw elektrische installatie moet misschien worden uitgebreid. De stroom die nodig is bij het inschakelen van een ledlamp, is namelijk hoger dan de stroom die nodig is bij het inschakelen van een TL-buis. Zitten er op een groep zestien TL-buizen, dan mogen dit bij vervanging voor ledbuizen er maar tien zijn.
 • U moet meer ledlampen plaatsen om dezelfde lichtopbrengst te krijgen als van de TL-buizen. Ledbuizen geven minder licht, ook omdat ze alleen naar beneden stralen.
 • De lichtopbrengst van ledlampen neemt na een aantal jaren sterk af. U moet dan extra lampen plaatsen of de lampen vervangen.
  Met ledbuizen bent u uiteindelijk duurder uit. Volgens diverse rekenmodellen zijn ledlampen momenteel zeker niet goedkoper dan TL-buizen.

Wat is brandbare opslag?

In de verzekeringsvoorwaarden staat een eis over brandbare opslag. Wat is brandbare opslag? En waarom moet ik die 10 meter of meer van mijn pand af plaatsen?

Met brandbare opslag bedoelen we:

 • houten pallets, kratten, boxen, kasten, tonnen;
 • houtsnippers, houtmot, houtafval;
 • boomschors;
 • opgelat hout, zowel ‘nat’ als gedroogd;
 • kunststof pallets, kratten;
 • plastic flessen en afval;
 • textiel;
 • containers met brandbare inhoud (zowel gesloten, open, verrijdbare als vast opgestelde containers);
 • containers met gemengd afval (zowel verrijdbare en vast opgestelde containers);
 • te recyclen goederen.

Door de afstand van 10 meter is de kans kleiner dat brand overslaat van de opslag naar een gebouw. Ook als een stapel brandbare goederen omvalt, blijft deze op veilige afstand tot het gebouw. Als u brandbare goederen opslaat binnen kortere afstand tot de gebouwen, kan dat bovendien brandstichting uitlokken.

Waarom stelt de verzekering eisen aan de opstelling van mijn acculader(s)?

Bij het laden van accu’s kunnen brand of explosies ontstaan. Brand kan bijvoorbeeld ontstaan doordat laadsnoeren beschadigd raken of doordat stof zich ophoopt in laders. Bovendien worden accu’s vaak na werktijd geladen. Als dan brand ontstaat, is er niemand om de beginnende brand te bestrijden. Daarom is het van belang om de accu en de lader op afstand van brandbaar materiaal te plaatsen. Dat voorkomt dat gemakkelijk een uitslaande brand ontstaat.

Waarom moet ik mijn verwarmingsinstallaties jaarlijks laten onderhouden?

Bij elke verwarming bestaat een risico op brand. Bijvoorbeeld door stofvorming in de installatie, of door lekkage van gas. Dat geldt niet alleen voor verwarmingsinstallaties waarbij sprake is van open vuur, zoals cv-ketels of houtkachels. Ook bij elektrische kachels is er risico op brand, bijvoorbeeld door een beschadigd snoer of onjuiste plaatsing. Daarom is het nodig dat uw verwarmingsinstallatie regelmatig wordt onderhouden door een deskundig bedrijf. ‘Onderhoud verwarmingsinstallatie’ verdient een plek op uw jaarlijkse prioriteitenlijstje.

Ik moet een inbraakmeldsysteem volgens de VRKI laten aanleggen. Wat is het VRKI?

Bedrijven worden voor de verzekering ingedeeld in verschillende risicoklassen. Daarvoor gebruikt de verzekeraar een speciaal systeem: het VRKI, de Verbeterde RisicoKlasse Indeling. Verschillende bedrijven lopen verschillende risico’s. Dat heeft te maken met bijvoorbeeld de waarde van de goederen en de manier van opslaan. Het maakt tenslotte groot verschil of een bedrijf bijvoorbeeld levensmiddelen opslaat of elektronica.

Volgens de VRKI valt een bedrijf in een van de volgende klassen: 1, 2, 3, 3*, 4 en 4*. Hoe hoger de klasse-indeling, hoe zwaarder de eisen aan de beveiliging van het pand. Het gaat daarbij om eisen aan het inbraakmeldsysteem, om bouwkundige en organisatorische eisen, en om eisen aan de manier waarop een alarm wordt doorgemeld aan een centrale. Een gecertificeerde installateur stelt vast aan welke klasse-indeling een bedrijf voldoet.

Ik ben verzekerd voor stormschade. Welke risico's loop ik bij storm?

Voor verzekeringen gelden windsnelheden van 14 meter per seconde al als storm. Dat is ongeveer gelijk aan windkracht 7. Vanaf die windsnelheid kan schade aan gebouwen ontstaan, of aan goederen. Denk bijvoorbeeld aan losse opslag buiten. Deze schade aan gebouwen of goederen noemen we stormschade.

Verder valt onder stormschade ook schade die indirect ontstaat door windkracht. Een voorbeeld is regenschade in een gebouw, nadat door storm een ruit is gebroken.

Wat is broei en hoe voorkom ik het?

Broei kan ontstaan als een materiaal warm wordt, maar die warmte niet kwijt kan aan de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan poetsdoeken met broeigevoelige vloeistoffen, zoals lijnolie. Een ander voorbeeld zijn vervuilde spuitfilters. Als zo’n poetsdoek of spuitfilter onjuist wordt afgevoerd, bestaat de kans op broei. Dat is gevaarlijk, omdat uiteindelijk zelfontbranding kan ontstaan: de doek of het filter raakt in brand.

Broei kan bijvoorbeeld ontstaan als een doek of filter wordt afgedekt met ander afval. Het doek of de filter droogt en wordt warm. Door de afdekking kan deze warmte niet worden afgevoerd. Uiteindelijk kan de warmte zover oplopen dat brand ontstaat.

Lees meer over broei.

Waar kan ik meer informatie vinden over preventie?

Hebt u vragen? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur. Hebt u nog geen adviseur? Zoek een adviseur bij u in de buurt. Informatie over preventie vindt u op deze website of lees meer informatie over ElektraGarant.