Storm

Het weer in Nederland kan onstuimig zijn. Regen, onweersbuien, storm en hevige sneeuw- en hagelbuien zorgen elk jaar weer voor schade. De kans op een flinke storm is het grootst in de periode van oktober tot en met maart.

Welk risico loopt u?

Een storm kan veel overlast en schade veroorzaken, bijvoorbeeld aan gebouwen en auto’s. En mensen kunnen letsel oplopen. De stormschade heeft soms extra schade tot gevolg. Bijvoorbeeld bedrijfsstilstand.

Wat kunt u doen om stormschade te beperken?

Storm kunt u uiteraard niet voorkomen. Wel kunt u maatregelen nemen om stormschade te beperken. Wat kunt u doen als het begint te stormen en welke voorzorgsmaatregelen kunt u nemen?

 • Het belangrijkste advies bij storm is natuurlijk: blijf binnen als u niet per se de straat op hoeft.
 • Sluit ramen en deuren goed af.
 • Controleer of zonneschermen, markiezen, rolluiken en dergelijke goed zijn bevestigd en opgerold, ingeklapt of gesloten zijn.
 • Controleer ruiten op ruitschade.
 • Verwijder oude of ongezonde bomen en rotte delen van bomen. Snoei overhangende takken. Dan kunnen die niet tegen het gebouw vallen of waaien.
 • Een schutting is een windvanger. Controleer daarom of deze nog stevig staat en vervang rotte onderdelen.
 • Laat losse goederen, materialen, tuinmeubilair en dergelijk niet buiten staan. Sla ze binnen op of op een beschutte plek. Kan dat niet, veranker ze dan, zodat ze niet kunnen wegwaaien.
 • Zorg voor goed geschilderd en onderhouden houtwerk.
 • Controleer of dakpannen, nokvorsten en daklood niet losliggen of verschoven zijn.
 • Controleer of de randen van het dak en de bitumineuze of kunststof daklagen goed vastzitten. Daarmee voorkomt u dat de wind eronder slaat en het dak of een deel ervan eraf blaast.
 • Controleer of grind gelijkmatig over het dak is verspreid. Meestal rolt grind weg uit de hoeken van het platte dak. Daardoor kan de wind de dakbedekking omhoog zuigen. Plaats bijvoorbeeld betonnen tegels in de hoeken. Voordat u dat doet, moet u wel advies inwinnen bij een bouwkundig adviesbureau, aannemer of constructeur. Misschien is het niet mogelijk om het dak te verzwaren.
 • Onderhoud platte daken goed en laat deze eens per jaar controleren door een deskundig bedrijf.
 • Laat rieten daken eens per jaar door een rietdekkerbedrijf controleren op zwakke plekken. Dat voorkomt niet alleen stormschade, maar zorgt er ook voor dat uw dak langer meegaat.
 • Waaien er wel eens dakpannen van het dak? Zet de nieuwe pannen dan vast met pannenhaken.
 • Contoleer eens per jaar het bevestigingsmateriaal van de dakkoepels en golfplaten. Door druk en zuiging van de wind gaan de bevestigingen wel eens loszitten.
 • Controleer of het metselwerk van het gebouw en de schoorsteen nog voldoende stevig is. Zie erop toe dat er geen scheuren in zitten en dat het voegwerk goed is.
 • Controleer regelmatig of reclameborden, schotels, antennes, vlaggenmasten en dergelijke nog goed bevestigd zijn.
 • Laat bij nieuwbouw of verbouwing van uw gebouw of een constructie altijd vooraf een sterkteberekening maken. Dan weet u wat voor belasting de constructie kan hebben en hoe de constructeur die moet uitvoeren.

Wat kunt u doen bij stormschade?

 • Schakel bij grote schade de brandweer in door 1-1-2 te bellen Als de schade heel groot is, schakelt de brandweer een zogeheten salvagebedrijf in. Dat is een bedrijf dat u helpt om de schade zo veel mogelijk te beperken. In overleg met de brandweer beoordeelt het salvagebedrijf of het veilig kostbare bezittingen uit het gebouw kan verwijderen en bijvoorbeeld bij een zogeheten reconditioneringsbedrijf kan stallen. Zo’n bedrijf heeft de specifieke kennis en apparatuur om gebouwen en goederen schoon te maken.
 • Hebt u veel glas in het gebouw? Sla dan reserveglas in. Zo kunt u kapot glas snel vervangen en grotere schade voorkomen. Houd wel rekening met uw veiligheid. Een ruit kan bij veel wind makkelijk breken. En een ruit vangt veel wind, zodat u kunt omwaaien.
 • Bij kapot glas kunt u ook een glasherstelbedrijf inschakelen. Deze bedrijven zijn meestal 24 uur per dag bereikbaar.

Welk risico loopt u?

Wilt u weten welke risico's u in uw specifieke branche loopt? Doe dan de risicoscan voor ondernemers!

Alle verzekeringen in één pakket

Sluit al uw zakelijke verzekeringen in één keer af met het scherp geprijsde Ondernemerspakket.