Sneeuw en regen

Het weer in Nederland kan onstuimig zijn. Dat leidt soms tot schade aan gebouwen, installaties, machines en apparatuur. En tot letsel. Door hevige regenbuien en zware sneeuwval, bijvoorbeeld.

Welk risico loopt u?

De gevolgen van een stevige regenbui of zware sneeuwval kunnen groot zijn:

 • Daken bezwijken door de druk van water of sneeuw. Dat komt bijvoorbeeld doordat:
  o de dragende constructie van een gebouw niet sterk genoeg is om de extra druk op te vangen;
  o een oude of toch al beschadigde dragende constructie verder verslechtert;
  o afvoeren verstoppen (bevriezing), daken doorzakken, waardoor er geen goede afvoer van water meer mogelijk is (onvoldoende afschot) of sneeuwhopen op daken.
 • Waterschade treedt op als regen- of smeltwater naar binnen loopt. Dat komt bijvoorbeeld doordat:
  o riolen het vele regenwater niet snel genoeg verwerken;
  o water door gesloten deuren naar binnen stroomt als straten blank staan;
  o grondwater door begane grondvloeren of keldervloeren een gebouw binnendringt.

Wat kunt u doen om waterschade aan het gebouw te beperken?

U kunt regen- en sneeuwbuien uiteraard niet voorkomen. Wel kunt u maatregelen nemen om de schade te beperken. Wat kunt u doen?

 • Breng noodafvoeren aan. U kunt daarbij denken aan:
  o openingen in dakranden (let hierbij op een goed afschot);
  o bij platte daken: noodafvoersystemen met afvoeren in het dakvlak;
  o dakgoten waarvan de voorkant lager is dan de achterkant (stroomt de goot vol, dan kan het water aan de voorkant over de rand stromen);
  o noodafvoeren in regenpijpen (raakt het riool overbelast, dan kan deze zogeheten overstort het water afvoeren en voorkomen dat goten en daken overbelast raken).
 • Is er een groot dakvlak? Laat dan een constructeur een constructieberekening maken. Doe dat ook als u twijfelt over de draagkracht van de constructie. Wanneer de constructeur gebreken constateert, dan moet u deze laten verhelpen voordat het te laat is. In het Bouwbesluit staan regels over de sterkte van constructies en controle van de regenwaterbelasting die maximaal is toegestaan.
 • Breng een systeem dat alarm geeft als het dak doorbuigt. U kunt ook systemen aanbrengen die lekkage in vloeren en kelders detecteren.
 • Sla goederen niet op vloer op, maar in stellingen of op pallets.

Wat moet u doen bij waterschade aan het gebouw?

Lijdt u waterschade? Probeer die dan te beperken. Welke maatregelen kunt u nemen?

 • Verwijder water dat naar binnen is gestroomd zo snel mogelijk. Vaak moet u daarvoor een zogeheten reconditioneringsbedrijf inschakelen. Zo’n bedrijf heeft de specifieke kennis en apparatuur om gebouwen en goederen te drogen.
 • Dreigt een dak te bezwijken? Probeer dan de sneeuw of het water te verwijderen. Of stut de draagconstructie, bijvoorbeeld met behulp van een bouwbedrijf. Dek bovendien vast kostbare bezittingen af voor het geval het misgaat.
 • Is een dak bezweken? Beoordeel dan in overleg met de brandweer of u de kostbare bezittingen veilig uit het pand kunt halen. Die kunt u dan bijvoorbeeld bij een reconditioneringsbedrijf stallen.

Welk risico loopt u?

Wilt u weten welke risico's u in uw specifieke branche loopt? Doe dan de risicoscan voor ondernemers!

Alle verzekeringen in één pakket

Sluit al uw zakelijke verzekeringen in één keer af met het scherp geprijsde Ondernemerspakket.