Bliksem en inductie

Het weer in Nederland kan onstuimig zijn. Dat leidt soms tot schade aan gebouwen, installaties, machines en apparatuur. Een van de oorzaken is blikseminslag. Blikseminslag kan brand maar ook overspanning door magnetisme (inductie) veroorzaken. Dat alles kan leiden tot verschillende en vaak vervelende schades in uw bedrijf.

Welk risico loopt u?

Bij onweer komen spanningsverschillen in de atmosfeer tot ontlading: er loopt elektriciteit van het ene naar het andere punt. Dat heet bliksem. Vaak is dat vanuit een wolk naar de aarde. Op de aarde kan bliksem twee soorten schade veroorzaken:

  • Schade door een directe blikseminslag. De bliksem slaat rechtstreeks in uw pand of bijvoorbeeld in een lantarenpaal, antenne, reclamezuil of vlaggenmast op uw terrein.
  • Ook door magnetische spanning (inductie) of overspanning kan schade ontstaan. Onder de plaats waar de bliksem inslaat, ontstaat een zogeheten spanningstrechter. Dat is een plek in de grond waar de spanning heel erg stijgt. Lopen er op die plek leidingen in de grond, dan ontstaat door het magnetisme van de spanning ook spanning in de koperen leidingen. Als die leidingen verderop een gebouw inlopen, kan de spanning zo naar binnen slaan. Ook in de atmosfeer zelf vinden ontladingen plaats, bijvoorbeeld tussen wolken. Daardoor kan een groot magnetisch veld ontstaan die tot schade door overspanning leidt.

Wat kan er beschadigen tijdens bliksem?

  • Er kan brand ontstaan. Vooral gebouwen met een rietenkap zijn hier extra gevoelig voor;
  • De elektrische installatie. Dat gebeurt vooral bij een directe blikseminslag. Stoppenkasten hangen van de muur en stopcontacten zijn losgeraakt;
  • Machines, installaties en dergelijke. Vaak zitten hierin printplaten in die heel gevoelig zijn voor overspanning;
  • Gebouwen. Vocht in de constructie kan door een inslag heel snel verdampen. Daardoor ontstaan als het ware kleine explosies, die bijvoorbeeld scheuren in muren veroorzaken.

Wat kunt u doen om schade tijdens bliksem te beperken?

U kunt de kans op schade tijdens blikseminslag proberen te beperken. Welke maatregelen kunt u nemen?

  • Laat een bliksemafleider plaatsen op uw huis of bedrijfspand, of op een hoog voorwerp, zoals een mast of reclamezuil. Dit is een taak voor een bedrijf dat hierin is gespecialiseerd. Doe het dus niet zelf.
  • Laat elektronische overspanningsbeveiligingen aanbrengen op alle kabels die uw gebouw binnenkomen. Laat dat ook doen op verdeelkasten en apparatuur in uw bedrijf. Dat is zeker nodig als er binnen een straal van 200 meter een hoog gebouw of kerktoren staat, hoogspanningsmasten of gsm- of zendmasten. Ook het aanbrengen van deze beveiliging is werk voor specialisten.
  • Gebruik datakabels van glasvezel. Hierin kan door magnetisme geen spanning worden opgewekt.

Beveiligingen tegen bliksem en inductie hebben onderhoud nodig. Daarom is minstens eens in de twee jaar controle noodzakelijk. Voor bliksemafleiders is dit bij voorkeur eens per jaar. Laat dat doen door een bedrijf dat hierin gespecialiseerd is. Zelf moet u ook iets doen: controleer na iedere onweersbui de overspanningsbeveiliging; de verklikkers horen groen te zijn.

Wat moet u doen bij blikseminslag?

Schade door blikseminslag, inductie en overspanning is onomkeerbaar. Het is daarom onvermijdelijk dat u onderdelen of volledige installaties vervangt. Is er schade aan het gebouw? Laat dan controleren of er geen delen loszitten of dat er kans is op lekkage.

Welk risico loopt u?

Wilt u weten welke risico's u in uw specifieke branche loopt? Doe dan de risicoscan voor ondernemers!

Alle verzekeringen in één pakket

Sluit al uw zakelijke verzekeringen in één keer af met het scherp geprijsde Ondernemerspakket.