Organisatie

Organisatorische maatregelen zijn misschien wel de belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om de kans op inbraak en diefstal te verkleinen. U kunt nog zulke dure voorzieningen hebben, maar als u die niet of niet goed gebruikt, hebben ze geen zin. Organisatorische maatregelen kosten meestal geen geld. Maar ze doen wel een beroep op de discipline van alle medewerkers. Iedereen kan met deze maatregelen omgaan; ze zijn zelfs vaak zo eenvoudig, dat ze over het hoofd worden gezien.

Welke organisatorische maatregelen kunt u nemen?

Sleutelbeheer
Maak gebruik van gecertificeerde sleutels. Dat betekent dat iemand zonder certificaat geen sleutels kan laten bijmaken. Bovendien registreert u wie er allemaal een sleutel hebben. Dan ziet u misschien meteen dat niet iedereen een sleutel nodig heeft. Ook kunt u zich afvragen of iedereen met een sleutel wel overal mag komen. Van essentiële deuren mag slechts een beperkt aantal sleutels in omloop zijn. Zorg dat er geen sleutels liggen op plaatsen waar een inbreker ze verwacht.

Huisregels en discipline
Hoe compleet de technische beveiliging ook is, u hebt er niets aan als er een gebrek aan discipline is of als er geen sluitende huisregels zijn. Huisregels moeten antwoord geven op vragen als: Wie mag waar komen? En: Wanneer mag wie ergens komen? Denk daarbij aan personeelsleden, tijdelijke krachten, leveranciers en bezoekers. Welke gegevens zijn voor wie toegankelijk? Waar en hoe worden ze opgeborgen? Wat is moeilijk vervangbaar en moet u daarom veilig opbergen voor brand en dieven?

Sluitronde
Een sluitronde na werktijd is om verschillende redenen slim. Bijvoorbeeld om een brandgevaarlijke situatie op te merken, apparaten uit te zetten, ramen en deuren te sluiten en gereedschappen op te bergen. Uiteraard moet u er dan ook op letten dat de ramen zijn geblindeerd en alle aantrekkelijke goederen uit het zicht zijn. Spreek af wie hiervoor verantwoordelijk is en wat diegene precies controleert.

Tijdsroutine
Inbrekers houden van regelmaat – vaste tijden voor een geldtransport, sluitronde, geld tellen, de kluis openen... Probeer zulke routines daarom te vermijden. Een inbraak is vaak succesvol omdat inbrekers bij hun voorbereiding zulke gewoontes leren kennen. Dat is ook de reden dat ze juist inbreken op een moment dat er veel geld is, of een maximale voorraad.

Beveiligingsverlichting
Een inbreker laat zich niet graag zien. Daarom werkt beveiligingsverlichting goed, bijvoorbeeld op het terrein of langs de buitenkant van het gebouw. Maar dat werkt natuurlijk alleen in een omgeving waarin de inbreker echt de kans loopt om ontdekt te worden. De verlichting moet in een slagvaste behuizing zitten. Zorg dat zij automatisch in- en uitschakelt. Het verlichtingsniveau moet ten minste 5 lux zijn. Dat geldt zeker bij deuren, ramen en plaatsen waar een inbreker makkelijk kan klimmen. U kunt ook zogeheten schrikverlichting aanbrengen. Dat is verlichting die wordt ingeschakeld door een detector of een inbraakmeldsysteem.

Particuliere bewakingsdienst
Het komt steeds vaker voor dat particuliere beveiligingsbedrijven bedrijventerreinen bewaken. De cijfers laten zien dat dit effectief is. U kunt professionele bedrijven naar wens inschakelen voor bijvoorbeeld observatie, controletijden, sleutelronden en contacten met de politie. Bijkomend voordeel is dat u en uw personeel op deze manier zelf geen risico lopen.

Toegangscodes tijdig veranderen
In de meeste gevallen moet u een alarmsysteem met een code in- of uitschakelen. In de praktijk blijkt dat bedrijven deze codes zelden of nooit veranderen. Toch is het nodig om dat regelmatig te doen. Bijvoorbeeld als het aantal gebruikers van de code toeneemt, een personeelslid vertrekt of iemand een papiertje met de code heeft verloren. Alarmsystemen met elektronische sleutels  bieden een veilige oplossing voor dit probleem.

Orde en netheid
De uitstraling van het terrein of gebouw bepaalt in hoge mate de kans op een inbraak. In het algemeen geldt: een overzichtelijk en goed onderhouden terrein wekt de indruk van een deugdelijke bedrijfshuishouding. Daarin is dan ook de preventie goed geregeld. Andersom trekt een rommelige situatie niet alleen inbrekers aan, maar zet die ook aan tot vandalisme. Tijdens de dagelijkse sluitronde moet u het gebouw en de directe omgeving daarom ook op dit punt controleren. Een geordend en opgeruimd terrein is ook nog eens beter te observeren. Daardoor vallen onvolkomenheden en onregelmatigheden eerder op.

Tijdelijke risicosituaties signaleren
Door bepaalde omstandigheden kan het risico tijdelijk hoger zijn. Een verhuizing of verbouwing kan bijvoorbeeld leiden tot een verhoogd inbraakrisico. Dat geldt ook voor veranderingen in de organisatie of een interne verhuizing. Het is dan vaak mogelijk om op plaatsen te komen die normaal niet toegankelijk zijn. Iets wat vooral inbrekers interessant vinden. Vaak ook is het alarmsysteem nog niet aangepast aan de tijdelijke situatie, of liggen aantrekkelijke goederen niet op hun vaste plaats. Het is daarom heel belangrijk om de beveiliging direct aan te passen aan deze tijdelijke, kwetsbare situatie.

Omgeving
Maak afspraken met naastgelegen bedrijven of omwonenden over sociale controle van elkaars gebouwen. Bedrijven op bedrijventerreinen organiseren de bewaking steeds vaker in samenwerking met gemeente en politie.

Opklimmogelijkheden
Bied inbrekers geen mogelijkheden om tegen het gebouw op te klimmen, bijvoorbeeld om een raam op de tweede verdieping te bereiken. Inbrekers gebruiken namelijk van alles om binnen te komen via dakramen, ramen op een verdieping of balkondeuren. Denk daarbij aan handige hulpmiddelen als een afvalcontainer, afdak, een stapel pallets, de afdekkap van een zonnescherm, een regenpijp of zelfs een ladder. U kunt bijvoorbeeld een regenpijp voorzien van getande beugels en een muurtje van een overklimbeveiliging. Alle verplaatsbare zaken moet u bij de sluitronde binnen zetten of, als dat niet kan, verankeren op een zekere afstand van gebouw. Denk daarbij ook aan ook tijdelijk voorzieningen, zoals de steiger van de schilder.

Aanleg bedrijfsterrein
Bij de aanleg en het onderhoud van het bedrijventerrein en de beplanting rondom het gebouw moet u erop letten dat alles overzichtelijk blijft. Voorkom dat een inbreker zich kan verschuilen achter begroeiing en ongezien kan inbreken. Snoei regelmatig de begroeiing om het gebouw; zorg dat die niet hoger wordt dan 1 meter.

Neem contact op met een BORG Beveiligingsbedrijf of Delta Lloyd (020-5942333) voor advies over beveiligingsmaatregelen die passen bij uw situatie.

Welk risico loopt u?

Wilt u weten welke risico's u in uw specifieke branche loopt? Doe dan de risicoscan voor ondernemers!

Alle verzekeringen in één pakket

Sluit al uw zakelijke verzekeringen in één keer af met het scherp geprijsde Ondernemerspakket.