Attractiviteit

Waarvoor komt een inbreker? Dat is de belangrijkste vraag die u kunt stellen als u kijkt naar inbraakrisico’s. Met een antwoord op die vraag kunt u betere maatregelen nemen om inbraak te voorkomen.

Wat maakt iets interessant voor een inbreker?

Welke goederen zijn voor een inbreker interessant om mee te nemen? Een inbreker let vooral op deze punten:

  • Het voorwerp moet voor hem gemakkelijk te verkopen zijn.
  • Hoe kleiner en duurder het voorwerp is, hoe liever hij het wil hebben.
  • In zo weinig mogelijk tijd wil hij een buit die zo veel mogelijk oplevert.

Ook de manier waarop u goederen opslaat speelt een rol. Goederen in een magazijn lopen meer kans om gestolen te worden dan die in een winkel. Er gelden daarom strengere eisen om een magazijn te beveiligen.

Raadpleeg een lijst met aantrekkelijke voorwerpen en neem maatregelen

Zijn uw goederen interessant voor inbrekers? Dat leest u in een lijst. Verzekeraars en BORG gecertificeerde installateurs in Nederland werken met een indeling in risicoklassen. Deze indeling is uitgewerkt in de zogeheten Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI). De VRKI is een instrument om het risico op inbraak te bepalen van woningen en bedrijfsgebouwen. Bij deze indeling hoort een lijst waarop zaken staan die inbrekers heel aantrekkelijk vinden. Deze lijst vindt u op de site van het CCV (www.hetccv.nl). Neem contact op met een BORG Beveiligingsbedrijf of Delta Lloyd (020-5942333) voor advies over beveiligingsmaatregelen die passen bij uw situatie.

Welk risico loopt u?

Wilt u weten welke risico's u in uw specifieke branche loopt? Doe dan de risicoscan voor ondernemers!

Alle verzekeringen in één pakket

Sluit al uw zakelijke verzekeringen in één keer af met het scherp geprijsde Ondernemerspakket.