Beveiligingsbeleid voor cyberrisico’s

Zorg voor een beveiligingsbeleid in het bedrijf, zodat u en uw medewerkers weten hoe te handelen bij calamiteiten. Ook voor het herstel van de systemen en software is dit belangrijk.

Informeren management en/of bestuur over cyberrisico's

Het is belangrijk dat het management en/of bestuur met regelmaat geïnformeerd wordt over de cyberrisico’s. Organiseer hiervoor bijeenkomsten en beveiligingsupdates met constante monitoring van het totaal aan cyberrisico’s en gerelateerde incidenten.

Leidinggeven aan ICT-beveiliging

Zorg ervoor dat het hoofd beveiliging (of soortgelijk) wordt betrokken bij het samenwerken binnen het bedrijf. Zo kunnen zij tijdig wijzen op cyberrisico’s en hiervoor maatregelen nemen.

Beveiligingsbeleid voor het installeren en downloaden van bestanden

Zorg voor strenge autorisatievereisten en een beveiligingsbeleid voor het downloaden/installeren van bestanden. Hierdoor wordt het risico op het binnen halen van malafide software verminderd.

Actieplan voor cyberincidenten

Stel een plan samen voor cyberincidenten. Hierin moet komen te staan hoe te handelen in het geval van een incident. Aan de hand van simulaties/oefeningen (minimaal één keer per jaar) kan het plan worden aangescherpt.

Categoriseren bedrijfsinformatie

De bedrijfsinformatie indelen in een schaal van bedrijfsgevoeligheid is erg belangrijk. Zo kunt u aan de hand van de schaal autorisatierechten verlenen, bijvoorbeeld: 

Groen: Informatie die niet vertrouwelijk is en die openbaar gemaakt mag worden. 
Geel: Informatie wat intern moet blijven, maar bij het lekken geen grote ramp is. 
Rood: Informatie wat vertrouwelijk / bedrijfsgevoelig is en wat absoluut niet naar buiten mag. Bijvoorbeeld persoonsgegevens van klanten.