Bescherming persoonsgegevens

Per 1 januari 2016 zal een nieuwe wet ingaan die het verplicht maakt datalekken te melden. Organisaties moeten in het geval van een datalek dit melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Toezicht bescherming persoonsgegevens

Zorg dat binnen het bedrijf iemand verantwoordelijk is voor het toezicht bescherming persoonsgegevens. In het geval van een datalek incident is er binnen de organisatie één vast aanspreekpunt.

Wat wordt verstaan onder een datalek?

In dit geval gaat het specifiek om datalekken waarbij persoonsgegevens op straat komen te liggen. Dit kan zijn omdat het op een usb-stick staat die iemand kwijtraakt, maar kan ook komen door een hack. De oorzaken zijn dus erg uitlopend.