Sprinklerinstallatie

Een sprinklerinstallatie voorkomt brandschade. Dat leert de ervaring in de afgelopen honderd jaar. De installatie moet dan wel goed ontworpen zijn, goed aangelegd en goed onderhouden. Wat doet een sprinklerinstallatie? De installatie begint automatisch te blussen bij een bepaalde temperatuur. Daarmee blust zij een brand al in een vroeg stadium.

Wat is een sprinklerinstallatie?

Een sprinklerinstallatie is een brandblusinstallatie die automatisch gaat werken bij een bepaalde temperatuur. De installatie bestaat uit drie onderdelen:

 • een watervoorziening;
 • een leidingnetwerk met sprinklerkoppen;
 • een of meer pompen.

Leidingnetwerk met sprinklerkoppen
De sprinklerkoppen zijn zichtbaar in het hele gebouw. Gemiddeld zit er één kop op iedere 12 vierkante meter. De koppen zijn aangesloten op een leidingwerk dat gevuld is met water en dat onder druk staat. Iedere sprinklerkop bevat een glazen patroon. Als die verhit wordt tot 70 graden Celsius, springt hij, zodat er water uit de kop stroomt. De sprinklerkop heeft een speciale verdeelplaat die het uitstromende water goed verdeelt, en een nevel vormt met grote en kleine druppels. Door de verdeelplaat bereikt het water een oppervlak van 12 vierkante meter.
Er zijn overigens ook sprinklerkoppen die bij een hogere temperatuur springen, of die geen glazen patroon, maar een metalen element hebben. Voor de werking maakt dat geen verschil.

Een of meer pompen
Als de sprinklerkop openspringt, daalt de druk in het leidingnetwerk. Dat zet automatisch een of meer pompen aan. Die pompen zorgen ervoor dat er voldoende druk op het leidingnetwerk blijft staan.

Wat is het doel van een sprinklerinstallatie?

Een sprinklerinstallatie moet een brand tijdig ontdekken. De installatie meldt die brand aan de brandweer en begint tegelijk met blussen. Daarmee houdt zij de brand onder controle totdat de brandweer arriveert om de brand volledig te blussen. In de praktijk hebben sprinklerinstallaties de brand meestal al volledig geblust voordat de brandweer er is.

Aan welke eisen moet een sprinklerinstallatie voldoen?

U moet de sprinklerinstallatie afstemmen op het gebouw dat u wilt beschermen. Iedere installatie is daarom maatwerk. Bij het ontwerp moet u rekening houden met de constructie van het gebouw en met wat u met het gebouw doet. Slaat u bijvoorbeeld brandbare materialen op, dan is er meer water nodig is dan wanneer de goederen niet brandbaar zijn.

Een NEN-norm omschrijft hoe u een sprinklerinstallatie moet ontwerpen en aanleggen: NEN-EN 12845+A2+NEN 1073:2010 (nl) Vaste brandblusinstallaties – Automatische sprinklerinstallaties – Ontwerp, installatie en onderhoud. De norm is sinds 1 oktober 2010 van kracht.
De eisen waaraan een sprinklerinstallatie moet voldoen, worden vastgelegd in een Uitgangspuntendocument (UPD). Dit kan worden opgesteld door een bedrijf dat hiervoor gecertificeerd is, in overleg met de opdrachtgever, de verzekeraar en de plaatselijke overheid.
Een erkende sprinklerinstallateur maakt vervolgens het ontwerp, legt de installatie aan en stelt deze in bedrijf. Na aanleg van de installatie zorgt de installateur voor een LPS 1233-productcertificaat. Dit is een verklaring waarin de installateur aangeeft dat het de installatie volgens de voorschriften en afspraken heeft aangelegd.
Naast deze eisen moet u ervoor zorgen dat de sprinklerinstallatie altijd werkt. Daarvoor moeten de bouwkundige omstandigheden en de organisatorische maatregelen in orde zijn. Daarvoor hebt u een VBB-inspectiecertificaat nodig. Dit is een bewijs, dat de installatie goed wordt onderhouden en op zijn taak berekend is.
Voor de inspectie van sprinklerinstallaties zijn er in Nederland vier geaccrediteerde inspectie-instellingen.

U moet het productcertificaat eenmaal per jaar vernieuwen en het inspectiecertificaat eenmaal per halfjaar. Daarmee bent u ervan verzekerd dat de sprinklerinstallatie doet wat zij moet doen en u de installatie goed onderhoudt.

Welke misverstanden bestaan er over sprinklerinstallaties?

Er bestaan drie hardnekkige misverstanden over sprinklerinstallaties. Welke drie zijn dat? En waarom zijn het misverstanden?

 • Bij een klein brandje staat direct alles onder water.
  Onjuist. Dat beeld is vooral ontstaan door films en reclamespotjes. Daarin is nog wel eens te zien dat iemand een aansteker bij een sprinklerkop houdt. Het gevolg? Overal in het gebouw stroomt water uit het plafond. Of nog onwerkelijker: dat een beetje rook een sprinklerkop laat afgaan. Laat u niet van de wijs brengen. Sprinklerinstallaties blussen een brand meestal met één of twee sprinklerkoppen.
  Een sprinklerkop gaat pas open als die echt heet wordt, en dat is als er echt brand is. De hoeveelheid water die de installatie gebruikt om te blussen, is veel minder dan de brandweer zou gebruiken. De sprinkler levert het water namelijk precies af op de plaats waar dat nodig is. Die nauwkeurigheid is voor de brandweer doorgaans niet haalbaar.
  Kortom: een sprinklerinstallatie gebruikt juist veel minder bluswater.
 • Een sprinklerinstallatie is heel duur.
  Onjuist. Dat wil zeggen: natuurlijk is het een hele investering, maar daar staat tegenover dat u op andere voorzieningen kunt besparen. Door een sprinklerinstallatie zijn er bijvoorbeeld minder zware brandwerende scheidingen nodig. Verder zal er gemakkelijker en tegen betere voorwaarden een brandverzekering gesloten kunnen worden. En misschien nog wel het belangrijkst: met een sprinklerinstallatie waarborgt u de continuïteit van uw bedrijf, en dat is van zeer grote waarde.
 • Een sprinklerinstallatie is niet mogelijk als er elektromotoren in het bedrijf staan.
  Onjuist. Branden breken meestal buiten werktijd uit, en dan zijn de motoren uitgeschakeld. Als er brand komt, is de keuze daarom: ze verbranden of ze worden nat. Als de motoren verbranden bent u ze kwijt, als ze nat worden droogt u ze en maakt u ze schoon. Daarna zijn ze gewoon weer bruikbaar. Maar zelfs als ze wél aanstaan is nat worden beter dan verbranden. En vergeet niet: nat worden ze toch wel, want de brandweer blust ook met water.

Welk risico loopt u?

Wilt u weten welke risico's u in uw specifieke branche loopt? Doe dan de risicoscan voor ondernemers!

Alle verzekeringen in één pakket

Sluit al uw zakelijke verzekeringen in één keer af met het scherp geprijsde Ondernemerspakket.